Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Viktigt samarbete ska få fler unga att välja jobb inom tekniska områden och stärka kompetensförsörjningen

Onsdagen den 10 april offentliggjordes en avsiktsförklaring mellan Skellefteå kommun, Exploratoriet, Skellefteå Kraft och Stiftelsen Tekniska museet i Stockholm. På plats för att presentera samarbetet var bland andra Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet, Evelina Fahlesson, kommunstyrelsens vice ordförande samt Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun.

- För att klara framtidens utmaningar behövs nya generationer av problemlösare med olika bakgrund. Allt omkring oss är teknik, och teknikutvecklingen berör oss alla, och genom att jobba kreativt med STEM-ämnen vill vi inspirera fler barn och unga från hela landet att satsa på en utbildning och karriär inom teknik och innovation för en hållbar framtid. Genom samarbetet kan Tekniska museet och Exploratoriet arbeta tillsammans kring detta, liksom att Tekniska i Stockholm kan visa på utvecklingen i norra Sverige, säger Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet.

  Exploratoriet i Skellefteå jobbar lokalt för att vara en länk mellan skola och näringsliv och är en resurs för unga, pedagoger och allmänheten. Medan Tekniska museet har ett nationellt uppdrag att bidra till långsiktig kompetensförsörjning och att informera om teknikens betydelse för samhällsutvecklingen. Båda parterna jobbar för att få fler unga att upptäcka och vilja utbilda sig inom STEM-ämnena, det vill säga matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Skellefteå Kraft representerar näringslivet i samarbetet.

  - Skellefteå kommun behöver fortsätta att jobba för att säkra kompetensförsörjningen och att göra det på ett långsiktigt sätt. Att dessutom vara med i en nationell satsning på STEM-ämnena för att fler unga ska välja yrken inom de områdena känns extra relevant för oss utifrån det kompetensbehov vi har, säger Evelina Fahlesson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

   Samarbetet syftar till att hitta vägar för att genomföra konkreta handlingar som både bidrar och ökar till attraktionskraften för att vilja bo och leva i Skellefteå och Västerbotten. Det ska också bidra till kompetensförsörjningen och att synliggöra samt bjuda in till dialog om samhällsomvandlingen som en del i det demokratiska samhället. Vilket ska ske på lokal och nationell nivå. I samarbetet ingår även ett flertal aktiviteter som kommer ske under kommande år. Bland annat med fokus på temat skog och trä samt på temat elektrifiering. Parterna kommer även gemensamt utveckla ett pedagogiskt utbud från förskola till gymnasiet som bidrar till att elever uppnår läroplanens mål inom STEM-ämnena. Insatsen går under namnet Hållbarhetstrappan.

   - Skellefteå befinner sig i en samhällsomvandling där det hela tiden krävs nya sätt att jobba på och samarbetsparter för att nå gemensamma mål, bland annat när det gäller kompetensförsörjningen. Därför är ett sådant här samarbete väldigt viktigt för oss, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun.

    Fakta:

    Om STEM-ämnena

    I Sverige finns ett extra fokus på de så kallade STEM-ämnena. Regeringen har aviserat om att en ny strategi ska tas fram för att implementera dessa ämnen ännu mer i skolan. Den kommer presenteras under slutet av 2024. Strategin ska spänna över hela utbildningssystemet från förskola till forskarutbildning och forskning. Anledningen är att Sverige behöver öka antalet personer med stora kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

    En stor utmaning med att få fler elever att välja utbildningar inom STEM-ämnena är könsfördelningen. På teknikprogrammet under 22/23 var 80 procent av eleverna pojkar. På fem år har andelen förstahandssökande till naturvetenskapsprogrammet minskat från 14,7 procent till 12,3 procent.

    Endast 13 procent av Sveriges åttondeklassare ifjol uppgav att de är intresserade av matematik, jämfört med det internationella genomsnittet som ligger på 20 procent.

    Källa: Universitets- och högskolerådet och Naturvetarna/PISA

    För mer information, kontakta:

    Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet, 08-450 56 58
    Evelina Fahlesson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 070-523 09 94
    Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun, 070-608 89 69

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Kontakter

    Agnetha Boström

    Agnetha Boström

    Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
    Emilie Sjölund

    Emilie Sjölund

    Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

    Skellefteå kommun

    Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

    Skellefteå kommun
    Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
    931 85 Skellefteå
    Sweden