Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utvärdering: flexibilitet och samarbete viktiga framgångsfaktorer under pandemin

Skellefteå kommuns krishantering under pandemin har utvärderats av konsultföretaget Ramboll. Den nyligen färdigställda rapporten beskriver kommunen som observant och proaktiv i sitt agerande. Flexibilitet och samarbete lyfts fram som framgångsfaktorer. Det finns också ett antal förbättringsområden som kommunen nu ska ta fasta på.

– Vi ville ha en utomstående bedömning av våra insatser under pandemin för att utveckla och stärka kommunens arbete med krisberedskap. Därför beställde vi utvärderingen av Ramboll, förklarar kommunens säkerhetschef Patrik Nilsson.

Rapporten ger överlag Skellefteå kommun goda omdömen, och konstaterar att det fanns ett aktivt lärande under krisens gång. Det resulterade i att kommunen fortlöpande tog fram – och ändrade – metoder för att minska smittspridning, värna de särskilt drabbade och minska den negativa påverkan på bland annat näringslivet. Rapporten betonar att denna ökade förmåga till omställning är särskilt värdefull för en kommun som Skellefteå med tanke på den snabba samhällsutveckling som råder här.

Väl fungerande samarbeten – både inom kommunkoncernen och med andra aktörer – lyfts också fram. Skellefteå beskrivs som en ansvarstagande kommun som aktivt bidragit till att minska pandemins påverkan även ur ett regionalt perspektiv.

Andra exempel på framgångsfaktorer är tydlig krisledning och ett effektivt kommunikationsarbete.

I utvärderingen ingår också ett antal rekommendationer om hur Skellefteå kommun ska kunna utveckla sin krisberedskap ytterligare och gå stärkta ur pandemihanteringen. De flesta råd handlar om att utveckla befintliga styrkor och förfina rutiner.

Skellefteå kommun har analyserat rekommendationerna och planerar att omsätta en del av dem till praktisk handling. Det finns ett beslutsförslag till kommunstyrelsen som i huvudsak handlar om att utveckla och öva krisledningsorganisationen, att undersöka hur personal och uppdrag kan flyttas mellan förvaltningar, att i större utsträckning öva stödfunktionerna, att utveckla förmågan till samarbete med både näringsliv och frivilliga samt att stärka förmågan att ta emot hjälp.

– Åtgärderna kommer att hjälpa oss förbättra vår krishantering, men jag tror också att lärdomarna från pandemin kan vässa oss i det vardagliga arbetet. Att hantera förändringar är något vi ställs inför hela tiden, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

För mer information:
Patrik Nilsson, säkerhetschef
072 216 07 06

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
070 608 89 69

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden