Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utredning av ungdomssatsning på Nordanå

Skellefteå kommun har utrett möjligheterna att utveckla ungdomsverksamhet på Nordanå och skapa ett ställe för unga att samlas kring kulturell fritidsverksamhet med fokus på att öva, testa och göra. Utredningen, som gjorts i nära samarbete med olika verksamheter, visar att det finns intresse och möjligheter för en sådan satsning, men att lokalerna har begränsningar och att det samtidigt behöver tas hänsyn till fler perspektiv när det gäller planeringen av Nordanåområdet.

Utredningen har utgångspunkt i Skellefteå kommuns kulturplan. Som en del i uppdraget har även möjligheten till samnyttjande av lokaler med andra intressenter undersökts, däribland utsikten för Femtioettan och verksamheterna som idag finns på Mullberget att flytta in på Nordanå.

Utredningen visar bland annat att:

  • Det finns många aktörer som vill och kan vara med och bidra.
  • Det finns tillgång till flexibla lokaler som kan användas dygnet runt och samnyttjas av olika aktörer. Planer och kostnader för ombyggnationer behöver tas fram.
  • För att satsningen ska fungera behövs en samordningsfunktion på Nordanå.
  • I dagsläget finns inte lokaler för aktörer att bedriva all sin verksamhet på Nordanå.
  • Det finns anledning att ta ett helhetsgrepp för hela Nordanå, så att de åtgärder som görs beaktar kulturarvet och Nordanås identitet.

– Nordanå är en viktig pusselbit i ett större sammanhang för kulturellt och kreativt skapande. Kulturnämndens ansvarar för att stötta utvecklingen av kulturlivet i Skellefteå och därför är det viktigt för oss att även bidra till nya former för gränsöverskridande samarbeten för ungdomar. Nu ska vi ta till oss utredningen och se hur vi kan jobba vidare med frågan, säger Daniel Sjögren, ordförande i kulturnämnden.

För mer information

Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, Skellefteå kommun, 076-134 25 75

Ingrid Thylin, Kultur- och fritidschef, Skellefteå kommun, 070-341 01 55

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden