Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utbildningsnämnderna lyfte frågan om utökad informationsplikt – ställer sig bakom SKR:s kritik

Utifrån en inkommen skrivelse från fackförbundet Sveriges lärare, kom regeringens utredningsdirektiv om informationsplikten upp som ett ärende under veckans sammanträden för skolnämnderna.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen understryker i sitt svar till Sveriges lärare att det ännu inte finns ett färdigt förslag från regeringen att ta ställning till, men rekommenderar skolnämnderna att ställa sig bakom den skrivning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. I den påtalas risken att en lagstiftning om informationsplikt krockar med ett antal andra befintliga lagar, exempelvis barnkonventionen, som ger varje barn rätt till utbildning. Formuleringen finns även som bestämmelser i Regeringsformen och skollagen.

Förvaltningen betonar även i svaret det ansvar för god arbetsmiljö som nämnderna har. Såväl förvaltningen som skolnämnderna har uppfattat tydliga signaler bland lärare att en eventuell informationsplikt kan upplevas obehaglig. Arbetsmiljön riskerar därför att bli sämre, och kompetensförsörjningen försvåras. SKR uttalar att signalerna visar att mycket svåra avväganden och etiska dilemman skulle behöva hanteras av medarbetare och chefer i verksamheten

Nämnderna landade i följande beslut, i tillägg till att godkänna förvaltningens svar:

 • Nämnderna är ytterst kritiska till den typ av lagstiftning som Sveriges lärare oroar sig över och ger i uppdrag till förvaltningen att så snart ett förslag finns på plats, ta fram ett remissvar oaktat om Skellefteå kommun utses till remisskommun eller inte.
 • Principiellt uttalar nämnderna med utgångspunkt i sitt arbetsmiljöansvar att det inte är ett förtroendeskadligt agerande mellan medarbetaren och arbetsgivaren, om medarbetaren inte anger ett barn, elev eller deltagare till polisen eller andra myndigheter, utan fullgör sitt arbete och utbildar inom nämndens ansvarsområde. Nämndernas uppfattning är därför att medarbetaren i den delen fortsatt har arbetsgivarens förtroende att fullgöra sina arbetsuppgifter.
 • Nämnderna önskar att personalnämnden fastslår en bedömning i frågan för att göra den gällande för alla anställda i Skellefteå kommun.

- Lärare borde inte behöva fundera över att agera gränspoliser. Vi har duktiga lärare som jobbar för att utbilda barn och det är vad vi behöver fokusera på, säger Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Ett motiv till att ta ställning till frågan om informationsskyldighet redan nu är riskerna för lärarnas arbetsmiljö som det eventuella lagförslaget medför.

- Visserligen har en kommun små möjligheter att ändra en regerings uppfattning i en fråga, men vi ska göra så gott vi kan, säger Joakim Dahlgren (S), ordförande i gymnasienämnden.

  Båda nämnderna var oeniga.

  I för- och grundskolenämnden reserverade sig L, M, KD och SD till förmån för eget yrkande. Efter votering föll resultatet ut till majoritetens fördel.

  I gymnasienämnden reserverade sig L, M, C, KD och SD till förmån för ett yrkande från L. Efter votering beslutade nämnden i enlighet med majoritetens yrkande.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden 070 587 29 87, fredrik.stenberg@skelleftea.se

  Joakim Dahlgren (S), ordförande i gymnasienämnden 073 066 52 46, joakim.dahlgren@skelleftea.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Agnetha Boström

  Agnetha Boström

  Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden