Gå direkt till innehåll
Lossning av vingar till vindkraftverk
Lossning av vingar till vindkraftverk

Pressmeddelande -

Uppemot en halv miljard kan investeras i Skellefteå Hamn innan 2030

Skellefteå Hamn har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen att påbörja muddring i hamnen. Det blir första steget i en rad strategiska framtidsinvesteringar på hamnområdet.

– Vi kommer att bli mer konkurrenskraftiga och kunna hantera fler och större fartyg, säger Lars Widelund, hamnchef.

Det Mark- och miljödomstolen nu gett sitt godkännande till är att påbörja muddring i Kallholmsfjärden för att göra en djupare infart. Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj.

– Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn. En investering på en halv miljard är inget som en privat aktör kan räkna hem. Däremot kan kommunen se samhällsfördelar, säger Widelund.

– Det är ett sätt för hamnen att ge det lokala näringslivet rätt förutsättningar. I dagsläget skulle vi kunna tredubbla godsomsättningen utan att behöva göra några större omställningar, men detta är en satsning för att överleva på lång sikt och bli mer konkurrenskraftiga, säger Lars Widelund.

Miljömässig vinst

Norra Skogsägarna är en stor kund hos hamnen. Störst andel av sågade trävaror kommer från sågverket i Kåge med 112 000 kubik som årligen skickas med fartyg.

– När vi för flera år sedan började ta in större fartyg var det ett lärande för hamnpersonalen. Men de var lyhörda och har tagit sig an utmaningen på ett jättebra sätt, säger Erik Eliasson, marknadschef.

Han skulle välkomna en utbyggnad av Skellefteå Hamn. De söker hela tiden nya kunder och trenden är att mer sågade trävaror efterfrågas utomlands och skeppas med större fartyg.

– För Norra Skogsägarna är fördelen uppenbar, från Kåge har vi 2,5 mil landtransport och till hamnen i Holmsund är det 16,5 mil. Anta att vi i framtiden skickar halva mängden via Holmsund – det skulle bli 1800 långtradarlass, plus hemfärd. Det vore en otroligt stor miljömässig vinst för samhället om vi kunde skeppa från närområdet istället, säger Erik Eliasson.

Piteåbolaget Wibax som distribuerar kemiska produkter till basindustrin i Europa har växt och fått ökade behov av hamnen. De har totalt åtta hamnterminaler i Sverige – från Malmö till Piteå.

– I Skellefteå har vi ett väldigt gott samarbete. Vi upplever att de är pigga på att skapa förutsättningar för att vi i förlängningen ska kunna knyta till oss nya kunder, som när de byggde järnvägsspår till oljehamnen. Det fick stor betydelse för vår hamnlogistik, säger Magnus Sundström, vd på Wibax Logistics AB.

Mångfald av råvaror

Skellefteå Hamn ligger bra till – centralt placerad längs Norrlandskusten, och är öppen året runt. Den här hösten har det tillkommit en hel del tillskottsvolymer i form av nya kunder.

– Det känns alltid roligt när vi får förtroendet. Vi är en flexibel organisation som jobbar engagerat med att anpassa oss efter kundernas önskemål. Det är lite av vår styrka att kunna ställa om snabbt, säger hamnchefen Lars Widelund.

Smidigheten i organisationen avspeglar sig på mångfalden av råvaror och gods som hamnen hanterar; olja, sliger och sågade trävaror är exempel på detta.

– Jag hävdar att vi är den hamn i norr som är mest allround på så sätt. Jag ser hamnen som en katalysator för att hjälpa folk att hitta nya affärer, menar Widelund.

Egna bogserbåtar

Med nya kajen finns det teoretiska möjligheter för fartyg med Kvarkenmaxdjupet på 15.30 meter att anlöpa Skellefteå Hamn.

– Det behovet ser jag inte riktigt idag, men vi kanske kan nå 12­–13 meter.

Skellefteå Hamn har egna bogserbåtar som även bryter is vilket gör att man inte är beroende av andra företag.

– Det är en strategisk funktion, menar Lars.

Muddringsarbetena kommer påbörjas hösten 2018.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden