Följ Skellefteå kommun

​ULF ska föra in forskningen i skolan

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2020 13:24 CEST

ULF, utveckling, lärande, forskning, är ett nationellt försöksprojekt som genomförs på uppdrag av regeringen. Skellefteå kommun har tecknat ett ULF-avtal med Luleå Tekniska Universitet, LTU, där syftet är att olika yrkesgrupper inom skolan ska ta initiativ till forskningsprojekt som sedan genomförs i samverkan med forskare vid LTU.

-Genom samverkan mellan skolan och universitetet ska forskning bedrivas som är relevant för undervisningen och vars resultat kan tillämpas praktiskt i skolan. Det finns i dag ett upplevt glapp mellan teori och praktik i skolan. Det gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Förhoppningen är att de samverkansmodeller som ULF-projektet erbjuder ska råda bot på problemet, säger Maria Lindgren-Tuoma, utvecklingsstrateg vid förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad på Skellefteå kommun.

Det är alltså skolornas faktiska behov som ska utgöra grunden för de forskningsprojekt som kommer till stånd. Och på Baldergymnasiet i Skellefteå har ett projekt redan inletts. Där undersöks hur nya arbetssätt kan öka elevers motivation till läsning och leda till utvecklad läsförmåga och ökad måluppfyllelse. Tre lärare, en skolledare och en bibliotekarie ingår i forskningsprojektet tillsammans med Stefan Lundström, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning.

-Genom att genomföra en läskartläggning där vi tittar på hur och vad ungdomarna läser vill vi hitta sätt för att öka motivationen till läsning och i slutändan öka läsförståelsen och måluppfyllelsen, säger Maria Berglund, en av de tre lärare på Baldergymnasiet som ingår i projektet.

Enligt skollagen ska all utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare och skolledare ska basera sin yrkesutövning på forskning och dessutom systematiskt utforska och pröva den egna verksamheten.

-Idag ser vi att detta sker i för liten utsträckning. ULF-projektet är ett sätt att försöka utveckla det här och göra det till en självklar del av lärarnas yrkesutövning, skapa samverkansmodeller mellan skola och akademi som håller över tid, säger Maria Berglund och tillägger

- Men det handlar inte bara om rena forskningsprojekt. Verksamma lärare i skolan kan också fungera som handledare och bollplank för lärarstudenter som skriver sitt examensarbete.

ULF-projektet löper fram till och med 2021. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller bli permanenta och användas nationellt. Tanken är att dessa modeller ska ligga till grund för lärarnas yrkesutövning och även för landets lärarutbildningar.

Torsdagen den 8 oktober klockan 13.00 är media välkomna att möta lärarna och några av eleverna i projektet. Samling i Baldergymnasiets entré 12.55.

För mer information:
Maria Lindgren-Tuoma, utvecklingsstrateg vid förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad
070- 236 58 55

Maria Berglund, lärare Baldergymnasiet
maria.m.berglund@skelleftea.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.