Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tre verksamheter flyttar in i Norrhammar förskola

Under onsdagens för- och grundskolenämnd beslutades att förskolorna Erikslid, Klockaren och Lekaren flyttar in i förskolan på Norrhammar när den öppnar 2023.

Flera verksamheter inom kommunen har varit delaktiga i förarbetet om vilka förskolor som är lämpliga att flytta in i den nya förskolan på Norrhammar när den tas i drift.

- Vi ser många vinster när mindre enheter går upp i större, som samnyttjande av specialistkompetens, mer ändamålsenliga lokaler och bättre möjligheter för pedagogerna att fokusera på det pedagogiska arbetet. Dialogen inom avdelning förskola har tagit avstamp utifrån det, säger Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola.

Support och lokaler har lämnat sin syn på fastigheternas skick, som exempelvis behovet av underhåll i nuvarande lokaler. Samhällsutveckling på kommunledningskontoret har bidragit med inspel utifrån mark och exploatering.

- Förarbetet är gediget och har bidragit med viktiga insikter. Det är utifrån den samlade bedömningen som för- och grundskolenämnden tagit sitt beslut, säger Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Klockaren och Lekarens lokaler kommer att placeras i kommunens lokalbank och på så sätt finnas tillgängliga om kommunen ser att behovet av förskoleplatser ökar ytterligare i takt med att Skellefteå växer. Avtalet för Erikslids förskola sägs upp eftersom det är en externt hyrd lokal som inte bedöms behövas för framtida förskoleverksamhet.

För mer information, kontakta:
Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden, 070-587 29 87

Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola, 073-068 82 09

Fredrik Nilsson, fastighetschef, 070-315 70 65

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden