Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trafiklösningen i Centrala stan förbättras – Skanska får i uppdrag att bygga rondell längs Kanalgatan

Under måndagen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att tilldela Skanska uppdraget att bygga en rondell längs Kanalgatan.

- Detta är ytterligare ett steg i en hållbar trafiklösning för Centrala stan i enlighet med den fördjupade översiktsplanen, säger Sara Keisu-Lundh(S), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden.

Den nya rondellen kommer knyta ihop Kanalgatan med Södra Lasarettsvägen i söder som i sin tur kommer ansluta till Karlgårdsbron när den står färdig.

-Bygget kommer att synkroniseras med andra byggprojekt i Centrala stan för att minska störningarna i en redan ansträng trafiksituation, säger Karin Degerfeldt, projektchef, Skellefteå kommun.

Vid upphandlingen av bygget kom totalt tre anbud in, varav två stycken inte kvalificerades utifrån de krav som var ställda. Anbudet har utvärderats på pris, genomtänkt genomförande av projektet både gällande organisation, minskad störning för tredjeman och omkringliggande verksamheter samt hållbart byggande.

Den nya cirkulationsplatsen kommer att påbörjas under hösten 2022.

Kontakt:

Sara Keisu-Lundh(S) samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 0730764157

Karin Degerfeldt, projektchef Skellefteå kommun, 0706999860

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden