Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillfälliga bostäder ska ge fler lediga permanenta bostäder

Befolkningsmålet för Skellefteå kommun 2030 är satt till 90 000 invånare, och Skellefteå kommun bedömer att 10 000 bostäder kommer att behöva byggas på sikt, men redan nu är behovet av bostäder stort.

För närvarande arbetar 2 000 personer med bygg-, anläggnings- och installationsarbeten för Northvolts etablering. Ytterligare 1 000 personer arbetar med att bygga bostäder, industrianläggningar, skolor, Sara kulturhus med mera. Eftersom dessa är upphandlade projekt med personal som har tidsbegränsade behov krävs tillfälliga bostäder.

Cirka 1200 permanenta bostäder håller på att byggas runt om i Skellefteå kommun uppdelade i olika projekt, men behovet är så stort att de tillfälliga bostäderna fyller en viktig funktion för att få en fungerande bostadsmarknad.

-Med hjälp av tillfälliga bostäder kan fler permanenta bostäder bli tillgängliga till nya invånare som bor i eller vill flytta till kommunen, säger Lars Hedqvist, planeringschef Skellefteå kommun.

Han fortsätter:

-Precis som i stora städer och andra expansiva platser får inte för stor del av bostäderna bindas upp av entreprenörer inom bygg- och anläggningssektorn. De försvinner ju efter ett tag och därför behövs olika former av tillfälliga boenden.

Tillfälliga bostäder är kostnadseffektiva

Ett av de nya områdena där de tillfälliga bostäderna ska sättas upp är kvarteret Sveaborg i Skelleftehamn. Bostäderna är tilltänkta som veckoboenden för tjänstepersoner från Northvolts avdelningar i Stockholm och Västerås som nu arbetar för att färdigställa Northvolt Ett.

-Vi har många tjänstemän som kommer arbeta minst tre dagar i veckan i Skellefteå under den kommande tiden, och då känns det bra att kunna erbjuda dem en fast plats i kommunen där de kan känna sig hemma. Detta projekt gör också att vi frigör mer lägenheter och hus till alla dem som nu flyttar för att bli Skelleftebor på heltid, säger Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer på Northvolt.

Området har i nuläget en detaljplan för flerbostadshus som inte är aktuell för permanent bebyggelse. Kommunen upplåter marken under 5 år och avsikten är att efter upplåtelsetiden (som slutar 2026) kunna sälja tomten för etablering av permanent flerfamiljshusbebyggelse. När det är dags kommer det då redan att finnas vatten- och avlopp, bredband och el på plats.

-Den utveckling som pågår i Skellefteå är unik och måste betraktas som svår att förutse. Eftersom nyttjandetiden är kort på tillfälliga bostäder blir investeringen proportionellt stor. De tillfälliga boendena görs små, men måste också ligga inom tätort med korta reseavstånd, god tillgänglighet till gator, vatten- och avlopp, parkering, el, bredband osv. På så sätt kan kostnaden hållas lägre. Samtidigt får tillfälliga boenden inte hindra andra permanenta bostadsprojekt och därför blir alternativen att ordna tillfälliga bostäder få, säger Lars Hedqvist.

Kontakt:

Lars Hedqvist,  planeringschef Skellefteå kommun, 070- 625 22 53

Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer på Northvolt: anders.thor@northvolt.com

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden