Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stöd och Services digitala arbete nominerat till dubbla priser

Det digitala arbetet på Skellefteå kommuns Stöd och Service har nominerats till två utmärkelser på It-Sveriges prisgala CIO Awards 2021: Årets digitala projekt och årets hållbara projekt. ”Det känns otroligt hedrande och jätteroligt. Dels att vi är nominerade för ett samarbete, dels för vår målgrupp, att de får synas och komma fram med sina behov”, säger verksamhetsutvecklare Carina Norman.

Genom TIDA-projektet ville man automatisera processen med att registrera tid inom daglig verksamhet och för personer med individuell placering. Det ger en större självständighet för personer med fysiska och kognitiva funktionsvariationer, samtidigt som det blir en tidsbesparing för kommunens anställda som utför tidregistreringen i dag.

­– Vi ville ha en enkel lösning som gör att brukarna själva kan utföra det här momentet, att de kan stämpla in och ut från jobbet. Inom den här gruppen finns det en stor bredd av funktionsnivåer, så lösningen behöver verkligen fungera för alla, säger Carina Norman.

Två lösningar

Tillsammans med samarbetspartnern Tieto Evry arbetades två olika lösningar fram: Dels en app i telefonen, dels en analog skylt med ett inmonterat chip. När skylten dras från den ena sidan till den andra går en trådlös signal till systemet som sköter registreringen. Skylten ger omedelbar feedback och kan individanpassas genom dragsnöret med anpassade grepp.

– Att brukarna själva får utföra det här momentet gör att det blir en slags normalisering till samhället i stort och det bygger en stolthet i gruppen, säger Carina Norman.

Bra respons

Projektet har under våren testats i olika omgångar och inom flera verksamheter. En del har testat appen, andra skylten och en grupp fick testa båda. Responsen har varit positiv oavsett lösning.

­– Det har fungerat väldigt bra för registrering av tiderna och vi har fått väldigt höga betyg av de som testat. Vi har några brukare som fortsatte att registrera i appen trots att vi avslutat testen av prototypen, säger Carina Norman.

– Man ser att för många är habiliteringsersättningen viktig, och de vill att registreringen ska göras på rätt sätt så att de får rätt ersättning. En brukare sa ”Det här känns jättebra, då jag får mer kontroll själv”, säger Veronica Winter, chef för daglig verksamhet, där skylten testats på bred front.

Hon tillägger.

– Den här resan har varit väldigt uppskattad av både brukare och medarbetare. Det har utvecklat en stor nyfikenhet och positivitet. Och samarbetet mellan oss, personer med olika kunskaper och bakgrund, som jobbat fram detta har varit så häftigt!

Även samarbetspartnern Tieto Evry verkar ha uppskattat projektet, då det är de som ligger bakom nomineringarna till CIO Awards. Nu återstår att se hur man kan jobba vidare med projektet och hur det kan appliceras i befintliga system.

­– Vi ser att det fyller en funktion och vill gärna fortsätta. Den här lösningen skulle också kunna vara applicerbar i andra typer av sammanhang, säger Carina Norman.

Vinnarna i CIO Awards 2021 utses på en gala i december.

För mer information, kontakta:
Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Stöd och Service: 070-269 25 47

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden