Följ Skellefteå kommun

Starka siffror för Skellefteå trots osäkert pandemiläge

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2020 08:29 CEST

Trots den coronapandemi som svept över Sverige och världen med sjunkande BNP som följd har Skellefteå kommun klarat sig förhållandevis bra. En god befolkningstillväxt och en arbetslöshet på 3 procent under riksgenomsnittet tyder på en stor underliggande tillväxt i kommunen och en god ekonomisk återhämtning efter vårens nedgång. Men fortfarande skapar coronapandemin en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framöver. Det visar Skellefteå kommuns delårsrapport som presenterades under tisdagen.

Trots att den ekonomiska nedgången i form av sjunkande BNP och sysselsättning, tycks ha varit större än vad som antogs i april förväntas nu aktiviteten stiga i den svenska ekonomin. Osäkerheten är dock fortfarande stor till följd av pandemin.

För Skellefteås del ser det nuvarande läget ljust ut när det gäller såväl arbetslösheten som befolkningstillväxten. Trots att pandemin resulterat i ökad arbetslöshet bland Skellefteås 18 till 24-åringar, låg arbetslösheten i Skellefteå den sista augusti 2020 hela 3 procent under rikets nivå. Det är en ännu större skillnad jämfört med läget den sista augusti 2019 då motsvarande siffra var 1,9 procent under riksgenomsnittet. Även arbetslösheten bland utrikesfödda ligger under rikets nivå.

- Att avståndet mellan Skellefteås siffror och riksgenomsnittet ökat trots pandemin tyder på en stark underliggande tillväxt i Skellefteå. Vi ser en liknande positiv trend när det gäller befolkningstillväxten där Skellefteå också ökar mer än riksgenomsnittet. Det är givetvis väldigt positivt för framtiden, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Bedömningen är att befolkningen i Skellefteå under 2020 kommer att öka med mellan 400 och 500 personer vilket motsvarar en ökning på mellan 0,5 och 0,7 procent att jämföra med riksgenomsnittet på 0,4 procent. Den utrikes inflyttningen i Skellefteå har bromsats upp samtidigt som den inrikes inflyttningen ökar. Samtidigt har också utflyttningen från kommunen minskat.

Årsprognosen för Skellefteå kommun, exklusive de kommunala bolagen, pekar mot ett positivt resultat på 190 mnkr vilket överstiger budget med 118 mnkr. Överskottet beror främst på att regeringen under året tillfört kommunerna extra stadsbidrag för att täcka de minskade skatteintäkterna som beräknats uppkomma på grund av pandemin.

- Statens stora tillskott har varit nödvändiga för att inte bromsa upp ekonomin för mycket. Men det är pengar Skellefteå kommun verkligen har behov av eftersom vi, precis som de flesta andra svenska kommuner, befinner oss i en intensiv investeringsperiod, säger Samuel Lundqvist, ekonomichef på Skellefteå kommun.

Årsprognosen för Skellefteå stadshus uppgår till 225 mnkr jämfört med budgeten på 458 mnkr. Bolagen Skebo och Skellefteå Industrihus har båda positiva prognosavvikelser. För Skellefteå Kraft pekar årsprognosen på ett resultat på 73 mnkr, vilket understiger budget med 257 mnkr. Detta beror till största del på låga elpriser samt begränsade överföringsmöjligheter till södra Sverige vilket påverkat resultatet.


För mer information:
Samuel Lundqvist, ekonomichef
070-371 19 58

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
070-608 89 69

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.