Gå direkt till innehåll
Staffan Näslund
Staffan Näslund

Pressmeddelande -

Staffan Näslund går i pension vid årsskiftet

Resan som började på kommunen 1977 tar slut vid årsskiftet när Staffan Näslund, förvaltningschef vid Socialkontoret, går i pension.

Staffan Näslund började vid Skellefteå kommun 1977 med en termins praktikperiod. Han gick socionomutbildning vid Umeå universitet, men hade då inga planer på att flytta från Umeå.

-Jag hade tänkt stanna kvar i Umeå, men sommaren 1980 fick jag ett sommarvikariat här - och den sommaren pågår fortfarande, säger han.

Provat på olika tjänster

Under åren har Staffan haft en rad olika tjänster inom kommunen, som socialsekreterare, utvecklingsledare, chef för öppenvården och avdelningschef för IFO, individ- och familjeomsorgen. De senaste åtta åren har han varit förvaltningschef.

-För mig har det varit en förmån att få prova på många olika delar inom Socialkontoret. Det roliga med jobbet som förvaltningschef är att se hur mångfacetterad och viktig verksamheten är. Och det är också otroligt spännande att ha fått förmånen att följa den utveckling som förvaltningen och kommunen gått igenom under alla mina år inom organisationen.

Staffan har varit drivande i arbetet med att hitta vägar till en utveckling av tillitsbaserad styrning och ledning i förvaltningen och i kommunens övergripande ledningsgrupp. Under Staffans tid har också Skellefteå utsetts som en kommunerna som ska vara med och stärka socialtjänstens digitalisering. Till projektet, som startade i början av 2020, har Sveriges kommuner och regioner valt ut tio kommuner som kommit långt i att införa digitala lösningar i socialtjänsten.

Mötet med människor

Staffan beskriver att det är mötet med människor som till stor del bidragit till att göra arbetet meningsfullt för honom.

-Det är det som har lärt mig mest, framför allt de första åren när jag fick jobba nära invånare. Det finns ett antal personer som har varit betydelsefulla för mig, människor som har haft rollen som invånare.

Han talar också varmt om de människor som han jobbat nära inom organisationen.

-Jag har haft väldigt duktiga medarbetare, arbetskamrater och chefer under alla år, säger han.

Njuta av fritiden

Sin kommande tid som pensionär planerar han att ägna åt sin hustru, barn och gärna med barnbarnet Hugo, 3 år, som bor i Umeå. Staffan planerar också att resa, läsa och njuta av sin fritid.

Avslutningsvis vill han lyfta fram ett citat som varit viktigt för honom under alla år som han jobbat åt Skellefteå kommun: If you see your neighbour carry something, help him with his load.

-Det har varit viktigt utifrån tanken att vi måste hjälpas åt, det gäller inte minst gentemot människor som vi möter inom Socialkontoret. Min uppfattning är att alla kan utvecklas utifrån att man vill det, men ibland behöver man stöd i det. Och då är det den professionelles ansvar att ge det här stödet, avslutar han.

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson vill önska Staffan Näslund lycka till i framtiden och tacka för alla hans år inom Skellefteå kommun.

-Det har varit en förmån att arbeta tillsammans med Staffan i organisationen och i min ledningsgrupp under så många år. Han och hans medarbetare har gjort och fortsätter att göra ett fantastiskt arbete på Socialkontoret, säger hon. I kommunens övergripande utveckling har han inte bara bidragit med socialkontorets perspektiv utan har haft helhetssynen i grunden. Helhetssyn och att se möjligheterna till goda samarbeten är en förutsättning för utveckling. Fokus för Staffan har alltid varit kommunens uppdrag och invånarnas behov.

Rekryteringsprocessen till tjänsten som förvaltningschef för Socialkontoret är påbörjad.

För mer information, kontakta

Staffan Näslund, förvaltningschef Socialkontoret

staffan.naslund@skelleftea.se

070-5571350

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
kristina.sundinjonsson@skelleftea.se

070-6088969

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden