Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny del av bostadsområdet Falkträsket – välkommet tillskott av nya tomter

Nu har markarbetet med det nya bostadsområdet södra Falkträsket startat. År 2020 beräknas försäljningen av tomter starta. Både villor och flerbostadshus kan bli aktuella.

– Det blir ett flexibelt område, säger Rebecca Bohman, fysisk planerare på Skellefteå kommun

Detaljplanen för den nya delen av bostadsområdet Falkträsket vann laga kraft i mars. Processen har bromsats på grund av överklagan, men efter mark- och miljödomstolens klartecken kan kommunens entreprenör Skanska sätta igång med arbetet.

Idag är detta ett förhållandevis blött område. Innan tomtmarken kan ställas i ordning krävs en grundvattensänkning, vilket blir den första åtgärden på området. Medan grundvattnet sänks kommer gator och annan infrastruktur att byggas.

Naturliga förutsättningar
I tomtbristens Skellefteå blir detta område ett välkommet tillskott. Skellefteå kommun planerar för 61 villatomter. På vissa tomter blir det dessutom möjligt att bygga flerbostadshus, radhus, parhus eller särskilt boende. Även tomt för förskola eller äldreboende ingår i planen.

Hugade tomtspekulanter behöver dock inte känna någon brådska.

– Inga tomter kommer att säljas före 2020, säger Karin Degerfeldt, funktionschef på Samhällsbyggnad.

Den nya delen av bostadsområdet Falkträsket blir ett grönt område, där mycket av den ursprungliga vegetationen kommer att bevaras. En damm kommer att anläggas, och det finns även tankar om pulkbackar. Genom området kommer en gång- och cykelväg att löpa, vilket öppnar för betydligt säkrare cykelturer till Falkträskets badplats.

– Vi försöker jobba utifrån områdets naturliga förutsättningar. Det finns exempelvis en bäck att ta hänsyn till, förklarar Karin Degerfeldt, funktionschef på Samhällsbyggnad.

Bäckens vattenkvalitet kommer dessutom att förbättras, som en del av projektet.

Fria tyglar
Terrängen är sluttande, vilket innebär att det måste göras en del markarbeten för att få till ändamålsenliga tomtytor. Men markförändringarna får inte ske hur som helst. Detaljplanen förespråkar hellre en anpassning av hustypen till naturförutsättningarna så långt det är möjligt.

– Det kommer att finnas bestämmelser om hur man får fylla upp marken, och även om rekommenderad placering av husen. Vi vill undvika höga slänter mellan tomterna, förklarar Rebecca Bohman.

I övrigt så kommer det att vara ganska ”fria tyglar” för byggprojekten. Hustyp och färgsättning kommer inte att detaljregleras.

Bostadsområdet Falkträsket ligger ungefär 3 km sydväst om Skellefteås centrum. Den nya delen byggs i direkt anslutning till det befintliga villaområdet.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden