Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialnämnden lyfter kvinnojourens arbete och koloniverksamheten för barn

Genom att ingå ett IOP-avtal med kvinnojouren i Skellefteå vill Socialnämnden lyfta deras betydelsefulla arbete med att stötta och hjälpa våldsutsatta. Nämnden vill även se en fortsättning av koloniverksamheten i Munkviken i sommar och satsar därför egna medel.

Guldstadens kvinnojour erbjuder skydd och trygghet till utsatta kvinnor och barn i kommunen. Socialnämnden ingår nu ett IOP-avtal med kvinnojouren för 2021. IOP står för Idéburet offentligt partnerskap.

- Med detta vill vi från Socialnämndens håll lyfta dessa frågor och visa att vi prioriterar dem. Ett IOP-avtal med kvinnojouren garanterar en stabil tillgång av platser i skyddat boende för de personer som behöver det, säger Iosif Karambotis.

IOP är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst mål som gynnar samhället - i detta fall jourverksamhet och skyddat boende. Att Socialnämnden övergår till IOP-avtal innebär att en upphandling kommer att ske inför 2022–2024.

Tidigare har Skellefteå kommun haft ett samverkansavtal med Guldstadens kvinnojour, och de har även tilldelats medel från aktivitetsbidrag. Med den nya avtalsformen blir samarbetet tydligare och mer formaliserat.

- Förväntningarna med det nya avtalet är att vi både kan säkerställa en bra hantering samt att individerna får bästa möjliga hjälp, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

Sommarens koloniverksamhet blir av tack vare Socialnämndens satsning. Tidigare har kollot finansierats via statsbidrag. Munkvikens lägergård kommer att erbjuda kollo till barn i kommunen som går årskurs 2, 3, 4 eller 5. Verksamheten är i sommar uppdelad i 3 perioder om vardera 6 dygn och till varje period finns plats för 30 barn. Lägergården kommer självklart att ta hänsyn till det aktuella smittoläget och göra ev anpassningar utifrån detta.

- Kollot är en uppskattad och viktig verksamhet. Barnen tillåts vara barn tillsammans med andra barn. De får upptäcka sommaren och naturen tillsammans med ledare som planerat ett roligt och omväxlande upplägg. Barn som annars kan ha det tufft socialt får chansen att hitta nya vänner och ”blomma ut”, säger Iosif Karambotis.

Kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden