Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialnämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en budget i balans

Med anledning av coronapandemin har avdelningen för stöd och service inte fullt ut lyckats nå en budget i balans för 2022. Med anledning av detta antog socialnämnden, vid måndagens sammanträde, en kompletterande åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet på 8,1 miljoner kronor.

Under det första delåret av 2022 har coronapandemin präglat verksamheten inom Stöd och service på ett sådant sätt att det förhindrat berörda chefer från att genomföra planerat förändringsarbete på avdelningen. I den kompletterande åtgärdsplanen som antogs vid måndagens sammanträde i socialnämnden beskrivs sex punkter som tillsammans syftar till att nå en budget i balans.

1. Stängning av gruppbostad
Stängningen utgår från en enhet med låg efterfrågan hos nya brukare. Samtliga brukare som berörs kommer att erbjudas platser i andra gruppbostäder.

2. Förtätning av servicebostäder
Förslaget innebär att minst två närliggande servicebostäder slås ihop. Berörda brukare i servicebostaden som stänger kan då fortfarande bo kvar i sina lägenheter men erbjudas stöd från en annan servicebostad eller från ett stödteam.

3. Minskning av en enhetschef
Berörd verksamheten har tappat ärenden under det senaste året och bedöms totalt sett kunna bibehålla en god arbetsledning med en chef färre.

4. Fördröjd omställning i daglig verksamhet
Vårens prognoser utgick från att samtliga beslut skulle kunna verkställas innan hösten. Arbetet pågår för full men kommer inte vara helt klart förrän till årsskiftet. En följd av detta blir att kostnaderna för personal tros bli lägre än prognosen.

5. Samordnad och minskad bemanning vid hemmadagar
Åtgärden är kopplad till två huvudaktiviteter. Den första är att öka närvaron på daglig verksamhet för brukare som bor i grupp- och servicebostäder, och då samtidigt kunna minska bemanningen dagtid i boendet.

6. Uppräknad effekt av färre journätter
Det bedöms finnas möjlighet att plocka bort journätter och ersätta med teamstöd.

Kontaktperson:

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden