Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialnämnden begär kompensation för kostnader kopplade till pandemin

Den ekonomiska prognosen i socialnämndens delårsrapport visar på ett underskott vid årets slut på dryga 50 miljoner kronor. Två stora anledningar är effekter och åtgärder kopplade till pandemin samt det utmanande bemanningsläget.

Den ekonomiska prognosen pekar mot att socialnämnden vid årets slut kommer att redovisa ett underskott med 55,6 miljoner kronor. Effekterna av Covid-19 och de åtgärder som har satts in för att begränsa pandemins effekter beräknas uppgå till 35,2 miljoner kronor, något socialnämnden kommer att begära kompensation för från kommunfullmäktige.

Förutom pandemin har det första halvåret präglats av det allt mer utmanande bemanningsläget. Skellefteås tillväxtresa gör det tufft att rekrytera tillräckligt många kompetenta medarbetare till socialkontoret, främst inom Vård och omsorg samt Stöd och service. Socialnämnden beslutade att förvaltningen i kommande månadsrapporter ska redovisa orsaker till att medarbetare väljer att avsluta sin anställning.

Förvaltningen får även i uppdrag att ta fram en kompletterande åtgärdsplan till nämndens oktobersammanträde för resterande negativa prognos på minus 20,4 miljoner kronor.

Kontaktperson

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden