Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Slutliga intagningen till gymnasieskolan i Skellefteå kommun

Alla elever som sökt till Skellefteå och Norsjö kommun samt till JohnBauer och ThorénBusiness school i Skellefteå kommer att få hem ett intagningsbesked. På beskedet finns användarid och lösen för att kunna gå in på webben (www.skelleftea.se/gymnasieintag). Där kan eleverna se sitt intagningsbesked. Av beskedet framgår det om man kommit in på det program man sökt eller inte. Har man inte kommit in så ser man vilken reservplats man är på. På webben kan eleverna själva följa med reservintagningen och dess förändringar som påbörjas i augusti. Möjligheten för eleverna att titta på sina besked öppnar tisdag den 26/6. Till vissa program har det varit ett stort sökandetryck. Därigenom har sist intagen på vissa program ett förhållandevis högt meritvärde. Meritvärdet grundar sig på grundskolans slutbetyg, de 16 bästa betygen räknas ihop, ett godkänt betyg (G) motsvarar 10, ett väl godkänt betyg (VG) motsvarar 15 och mycket väl godkänt betyg (MVG) motsvarar 20. Maximalt kan man få ett meritvärde på 320. 72 procent av de sökande är intagna på sitt förstahandsval. Andelen intagna på sitt förstahandsval kommer att öka efter att reserv¬intagningen är genomförd. Eftersom det inte har varit möjligt att göra en samkörning med andra kommuner, kan man vara intagen i annan kommun och samtidigt vara intagen i Skellefteå. För närvarande finns det lediga platser på följande program: • Naturbruksprogrammet, häst (NP-LHH) • Teknikprogrammet Innovation &design (TE 1) • Spectrum inriktning skapande/kommunikation(SM-SPKS). Det finns många reserver till Barn och fritidsprogrammet, Byggprogrammet (BP), Elprogrammet (EC), Energiprogrammet (EN), Estetiska programmet, Musik (ES-MK), Fordonsprogrammet (FP), Industriprogrammet (IP), Medieprogrammet (MP), Naturbruksprogrammet inriktning skog (NP-LSG), Omvårdnadsprogrammet (OP)Spectrum inriktning ledarskap/friluftsliv (SM-SPLF)och Samhällsprogrammet (SP). Teknikprogrammet inr IT (TE3) samt Teknikprogrammet inr Inredning&design (TE5). Yvonne Sjödin Gymnasiekontoret

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden