Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolverkets inspektion i Skellefteå visar på bra reusltat och förbättringsområden

Skolverket lyfter vid inspektionen fram kunskapsresultaten då de ligger över rikssnittet i såväl grund- som gymnasieskolorna. Skolverket visar också på goda pedagogiska lärmiljöer i förskola, särskola, skolbarnsomsorg samt i vuxenutbildningen.

Skolverket noterar den höga kompetensen med välutbildad personal i samtliga verksamheter.

Det goda värdegrundarbete som bidrar till ett gott klimat i verksamheterna uppmärksammas särskilt.

Generella brister finner Skolverket gällande arbetet med kvalitetsredovisningar samt det systematiska uppföljningsarbetet av kunskapsresultaten. Bristerna som påtalas är sådana som skol- och kulturkontoret samt gymnasiekontoret uppmärksammat tidigare och därför redan startat förebyggande arbeten kring.

Skolverkets bedömning är att behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning måste tillgodoses bättre och Skellefteå Kommun måste uppmärksamma de individuella behoven hos barn med utländsk bakgrund i högre grad.

Skolverket synliggör också kommunens ansvar för arbetet med likabehandlingsplaner. En förbättringsåtgärd är att på varje enhet komplettera med en riskanalys kopplad till likabehandlingsplanen samt att göra föräldrar och elever mer delaktiga i arbetet.

Skolverket begär redovisning av vilka åtgärder som kommunen vidtar mot påtalade brister till den 27 augusti.

 Förvaltningscheferna kommenterar rapporten:

- Det är glädjande att Skolverket noterar de goda resultat som uppnås och att vi har en kompetent och erfaren personal i verksamheterna.

- Rapporten ger en bra bild av våra verksamheter och förtydligar förbättringsområden. Vi känner igen oss i  Skolverkets beskrivningar och tar till oss synpunkterna för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Kontakt och information

Elisabeth Svennerstål-Jonsson, skolchef för- och grundskolan, 0910 - 73 50 00

Jan Midlert, gymnasiechef, 0910 - 73 50 00

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden