Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolstrukturen på södra sidan av Skellefteälven utreds

Skellefteås starka tillväxt innebär också nya behov för kommunens utbildningsverksamhet när antalet barn och elever väntas öka kraftigt. Därför utreds nu skolstrukturen på södra sidan av älven, och till vintern väntas konkreta alternativ kunna presenteras. 

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun beslutade i förra veckan om ett nytt befolkningsmål på 90 000 invånare till 2030 och 100 000 till 2040. I Skelleftedalen, dalgången längs älven, finns i dag planer på totalt 5 000 nya bostäder.

- Utvecklingen skapar också nya behov för utbildningsverksamhetens del. Med fler bostäder kommer fler barn och elever och därför utreder vi nu den framtida skolstrukturen på älvens södra sida, säger Jan Midlert, tillförordnad förvaltningschef på Utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå kommun.

På södra sidan av älven finns i dag fyra grundskolor, med plats för totalt 1 375 elever. I området finns också i dag fem förskolor och byggrätt för en till, Anderstorpsgymnasiet, samt vuxenutbildning på campus-området.

- Vi tittar på skolstrukturen som en helhet, med utgångspunkt i kommunens övergripande utveckling. Den nuvarande skolstrukturen är ett arv från förr och inte anpassad för framtiden och dagens pedagogik, varken i antalet elevplatser eller hur lokalerna är utformade, säger Jan Midlert.

En kommunövergripande arbetsgrupp utreder frågan med målsättningen att presentera ett antal konkreta alternativ till vintern, då politiska beslut väntas kunna fattas.

- Under hösten kommer fokus att ligga på att samla in kunskap och ha dialog med till exempel barn och elever, säger Jan Midlert.

Barn- och elevperspektivet är också en viktig del i arbetet med utredningen.

- Undervisningskvalitet och barnens bästa är utgångspunkter. Skolan och förskolan är en av de viktigaste platserna i samhället, där bygger vi framtiden. Vi ska ge barn möjlighet att möta andra och samspela, och främja både lärande och rörlighet, säger Jan Midlert.

Planprogram och fördjupad översiktsplan för området uttrycker att området ska utformas med nästa generation i åtanke till att vara ett sammanhängande och grönt stadsområde. Tillkommande bebyggelse planeras med närhet till förskolor och skolor.

- Vi lägger stor vikt vid hållbara lösningar och en grön infrastruktur där gångare och cyklister prioriteras. Skolstrukturen blir en viktig del i helheten i ett område som inbjuder till liv och rörelse, där barn och unga kan förflytta sig säkert och ha trygga utrymmen att växa i, säger Lars Hedqvist, planeringschef i Skellefteå kommun.

Kontaktperson:
Jan Midlert, tf förvaltningschef Utbildning och arbetsmarknad: 070-550 74 80

Läs mer-länkar: Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden