Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolelevers drogvanor och sociala situation i Skellefteå kommun

För trettonde året i rad har den årliga drogvaneundersökningen genomförts i Skellefteå kommun. Undersökningen har genomförts på samma sätt och i princip med samma frågeställningar under alla dessa år. Detta är därmed en unik undersökning i ett Sverigeperspektiv. Undersökningen är en totalundersökning bland år 9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i Skellefteå kommun, även John Bauer (fristående gymnasieskola) deltar. Resultaten jämförs där det är möjligt med en riksundersökning som genomförts 2006 av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Undersökningen genomförs i samarbete med Malå, Norsjö och Sorsele kommun. De kommer att presentera sina resultat vid ett senare tillfälle. Högsta trivsel i skolan sen mätningarna startade Sedan 1995 när de årliga undersökningarna började, har det varit en stor andel som uppgivit att de trivs mycket bra eller bra i skolan. I år är 86 % av eleverna i år 9 som uppger att de trivs mycket bra eller bra. 4 % uppger att de trivs dåligt eller mycket dåligt. I gymnasiet har trivsel över åren varit ännu bättre. I år är det 88 % som uppger att de trivs mycket bra eller bra, 2 % uppger att de trivs dåligt eller mycket dåligt. Medlem i förening Medlemskap i förening är fortfarande en tydlig skyddsfaktor. Elever som går i år 9 och årskurs 2 och som är medlemmar i någon förening trivs i större utsträckning bättre i skolan, väljer i högre utsträckning att avstå från alkohol, alkohol och trafik samt röker och snusar i mindre utsträckning. Trots dessa positiva effekter av medlemskapet sjunker antalet medlemmar successivt i år 9. Elever som röker eller snusar Elever som går i år 9 och åk 2 och som röker eller snusar, trivs sämre i skolan, skolkar mer, konsumerar alkohol i större utsträckning, har större lust att prova narkotika, samt blivit erbjuden narkotika oftare jämfört med dem som väljer att vara tobaksfria. Alkoholkonsumtion Bland eleverna i år 9 är det 30 % som konsumerat alkohol. I CAN: s riksundersökning är det motsvarande 65 % som konsumerar alkohol. Det är 69 % av eleverna i årskurs 2 som uppger att de konsumerar alkohol. I CAN: s riksundersökning är det 87 % som konsumerar alkohol. Fortfarande är det starkcider/alkoläsk som dominerar bland de olika alkoholsorterna. I år är det fortfarande två tredjedelar (av konsumenterna) som druckit den senaste månaden. För tredje året har det ställts frågor kring alkohol och trafik och utvecklingen är fortsatt alarmerande eftersom andelen som åkt med berusad förare har ökat. 13 % (124 stycken) av eleverna i år 9 har någon gång åkt med en berusad förare och 5 % (46 stycken) uppger att de själva kört berusad. Bland eleverna i åk 2 gymnasiet är det 22 % (188 stycken) som någon gång har åkt med en berusad förare och 14 % (121 stycken) har kört berusad. Detta gäller alla motorfordon, vilket kan innebära att man kört/åkt t.ex. skoter, moped och bil. Narkotika I årskurs 2 har andelen elever som blivit erbjuden narkotika ökat, 28 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna. Användningen av narkotika ligger dock kvar på 8 procent. Problemet blir mer omfattande eftersom att allt fler ungdomar vill pröva narkotika kombinerat med att antalet elever som erbjuds narkotika ökat. Detta borde rimligtvis leda till en rejäl ökning gällande användning av narkotika, men så är inte fallet. Beror detta på ett framgångsrikt främjande och förebyggande arbete i vår kommun? För mer information hänvisas det till rapporten Skolelevers drogvanor i Skellefteå kommun 2007 samt tabellbilagan. Detta finns även på www.skelleftea.se/fris. FRIS arbetsgrupp genom Stig Berggren Tel: 0910-735329, 070-6435346 Sara Öberg Tel: 0910-736190, 070-5675591 Förebyggande rådet i Skellefteå (FRIS)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden