Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SKL-mätning viktig i Skellefteå kommuns förbättringsarbete

Idag publicerades Insikt 2011, Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Skellefteå kommun var en av 166 kommuner som deltog i mätningen och placerade sig som 97:e kommun i rankingen med ett Nöjd Kund Index (NKI) på 65 och där medelvärdet för samtliga deltagande kommuner var 66.


– Det är roligt att konstatera att våra kunder ger oss höga betyg för kompetens och bemötande, men vårt främsta syfte med att vara med i mätningen är ändå att få svart på vitt om vilka områden vi ska prioritera i vårt förbättringsarbete, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef på Skellefteå kommun.

Bemötande och effektivitet

Skellefteå kommuns resultat baseras på svar från 284 företag, som representerar alla ärenden som företagen i Skellefteå har haft med kommunen under det senaste året. Mätningen visar att bemötande och effektivitet är de två områden som företagen vill att kommunen ska prioritera i förbättringsarbetet. Detta trots att det var de två områden som fick högst betyg av de svarande.
– Vi har inte fått underbetyg i någon av kategorierna, men det står helt klart att just bemötande och effektivitet är kritiska faktorer i kontakten med oss. Det är vår uppgift att ta den kunskapen till oss och arbeta för att förbättra de delarna.

Andra områden där kunder tillfrågades var information, tillgänglighet, kompetens och rättsäkerhet. Kontakterna kategoriserades inom områdena markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt brandtillsyn och serveringstillstånd.
– Vi ser ganska stora variationer mellan kategorierna. I fallen serveringstillstånd och markupplåtelse, där vi får högt respektive lågt betyg, har vi få svarande. För att få ett bredare underlag kommer vi därför att titta närmare på de delarna framöver.

Förbättra dialogen

Undersökningen ses som ett led i att förbättra dialogen med det lokala näringslivet. 
– För Skellefteå kommun ger Insiktsmätningen viktiga synpunkter för vårt fortsatta arbete. Vi vill att företagen ska uppleva Skellefteå som en bra plats att bedriva sin verksamhet på, säger Ingrid Thylin, tillförordnad näringslivschef. 

– I SKL:s mätning är det kundernas uppfattning som styr och frågorna är koncentrerade till kontakten med oss. Det gör Insikt till ett viktigt verktyg, avslutar Kristina Sundin Jonsson.


För mer information kontakta:
Kristina Sundin Jonsson, Kommunchef, 070-608 89 69
Ingrid Thylin, tillförordnad näringslivschef, 0910-71 26 92, 070-341 01 55

Läs mer:
www.skl.se/insikt
Läs hela rapporten (pdf. nytt fönster)

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden