Gå direkt till innehåll
Skissbild över den planerade bomässan på Pokerbacken, Skelleftehamn
Skissbild över den planerade bomässan på Pokerbacken, Skelleftehamn

Pressmeddelande -

Skelleftehamn föreslås som område för bomässa

För att attrahera nya invånare till kommunen och samtidigt skapa attraktiva livsmiljöer för befintliga skellefteåbor har Kommunstyrelsen idag fattat beslut om att genomföra en fördjupad förstudie om en bomässa i Skellefteå. Det tänkta området för mässan är Pokerbacken i Skelleftehamn.

- ­Skelleftehamn är ett område med stor potential som vi vill utveckla på en rad områden. Här finns närheten till såväl Skellefteå centrum som till vatten och - grönområden. När Skellefteå nu befinner sig i världens blickfång vill vi ta tillfället i akt och visa vad vi kan erbjuda i form av goda livsmiljöer. En bomässa skulle vara ytterligare ett sätt att sätta såväl Skellefteå som Skelleftehamn på kartan, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Afry, ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning, har genomfört en undersökning bland 6000 unga mellan 18 och 35 år i Europa som visar på ”den medelstora stadens renässans” där närheten till familj och vänner, arbete och skola samt natur och rekreationsområden trumfar storstadens puls och utbud. Något som Afry, som genomfört den förstudie som ligger till grund för den fördjupade förstudie som kommunstyrelsen nu beslutat om, tagit fasta på i utformningen av bomässan.

- Vi tänker oss utformningen av området på Pokerbacken som en modern fiskeby med låg och tät bebyggelse i trä med olika upplåtelseformer. Vi vill att det ska uppmuntra till kreativitet och innovation hos de olika aktörer som i slutändan kommer att bygga området, säger Thomas Sandell arkitekt på Afry -SandellSandberg.

Hållbarhet, innovationshöjd och gröna energilösningar kommer att prägla bomässan. Och de som i framtiden ska bo i området kommer att kunna lämna sina barn i områdets förskola, jobba från så kallade co working-ytor som går att hyra och handla i den lilla saluhall som planeras.

- En samhällsomvandling av den här digniteten innebär inte bara att bostäder måste byggas. Det handlar också om den nya identitet som skapas. Vi hoppas att bomässan ska fungera som en katalysator och inspiration för arbetet med bostadsfrågor och livsmiljöer, säger Helena Paulsson, affärsområdeschef på Afry.

Dagens beslut i KS innebär att Kommunledningskontoret och avdelningen för Samhällsutveckling i Skellefteå kommun får i uppdrag att ta fram en fördjupad presentation av syfte och mål där inriktning, finansiering samt tidsplan ska ingå. Beslutet har en bred politisk förankring.

- En bomässa och en satsning i vattennära läge är ett vinnarkoncept för Skellefteå och Skelleftehamn. Det är en fantastisk möjlighet att få visa upp framtidens hållbara boende där människan och miljön står i centrum för nytänkande smarta lösningar, säger Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Även oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) är positiv till bomässan.

- Alliansen tycker att det är bra att vi nugör en djupare studie kring möjligheterna att genomföra en bomässa i kommunen. Vi välkomnar också att det är Pokerbacken i Skelleftehamn som föreslås som plats. Vi vill se fler attraktiva boendemiljöer nära vatten och vi hoppas att den expansion som nu pågår i Skellefteå ger förutsättningar att genomföra detta. Det skulle vara en bra och viktig satsning på Skelleftehamn, säger han.För mer information:
Evelina Fahlesson (S), kommunalråd
070 523 09 94

Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens andre vice ordförande
070-605 77 18

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd
070 307 53 45

Thomas Sandell, arkitekt Afry – SandellSandberg
070 963 27 23

Helena Paulsson, affärsområdetschef Afry
072 247 33 08


Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden