Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteås socialnämnd redovisar Ett Skellefteå för alla

Igår, torsdag 26 april, godkände Socialnämnden sammanställningen av kommunens samtliga redovisningar om vad som gjorts under 2017 för ökad tillgänglighet, höjd kunskapsnivå, bättre utbildning och fler arbetstillfällen för personer med funktionshinder.

Ett Skellefteå för alla är Skellefteå kommuns funktionshinderspolitiska strategi, med målet att öka delaktighet för alla i samhället, oavsett funktionalitet. Socialnämnden ansvarar för att samla in och sammanställa årlig planering och uppföljning från alla nämnder kring arbetet med Ett Skellefteå för alla.

– Allt kommunen gör i arbetet med Ett Skellefteå för alla är positivt även för de som inte berörs direkt, det som är nödvändigt för personer med funktionsnedsättning är ofta till fördel även för andra. Insatser för att öka tillgänglighet och delaktighet i Skellefteå är och måste vara ständigt pågående, mycket återstår innan alla invånare har likvärdiga möjligheter till delaktighet i samhället, säger Kenneth Fahlesson, ordförande i Skellefteå kommuns socialnämnd.

Nämndernas arbete inom Ett Skellefteå för alla berör ofta övergripande nämndsmål och löpande verksamhet, särskilt inom områden där lagstyrning finns mot ökad tillgänglighet. Det är positivt eftersom det ökar möjligheten för att målen ryms inom satta budgetramar och följs upp i ordinarie resultatuppföljning. Samtidigt behöver tillgänglighet och delaktighet synliggöras i alla verksamhetsområden för att inte försvinna bland allmänna mål.

– Alla nämnder kan och bör använda möjligheten att lyfta frågor i Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) i högre grad, för att få synpunkter och kunskap. De flesta insatserna för Ett Skellefteå för alla, oavsett funktionsförmåga, behöver inte större merkostnader om arbetet görs i rätt tid, exempelvis när åtgärder ändå ska genomföras, aktiviteter planeras, nybyggnationer genomföras och så vidare, säger Kenneth Fahlesson.

Socialnämndens arbete för Ett Skellefteå för alla
Inom socialnämndens verksamheter har bland annat en mötesplats för personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden öppnats. Sedan starten februari 2017 har 100 unika individer besökt den nya mötesplatsen. 40 individer har gått från inaktivitet i hemmet till aktivitet på mötesplatsen. 6 individer har gått har gått från mötesplatsen till aktiviteter utanför mötesplatsen. 10 individer arbetar på mötesplatsen som volontärer med att handleda andra brukare i olika aktiviteter som till exempel matlagning och yoga.

Det finns också fler åtgärder som genomförs inom det funktionshinderspolitiska området:

– Socialnämndens egna verksamheter jobbar mycket med digitala och tekniska lösningar för att skapa större självständighet, delaktighet och tillgänglighet. Samtidigt är det en utmaning att se på vilka områden tekniska lösningar inte kan ersätta personlig service, konstaterar Kenneth Fahlesson och sammanfattar.

– Arbetet för ökad tillgänglighet och delaktighet ska vara integrerat i det löpande arbetet. Det gäller både att förstå funktionshindersperspektivet i enskilda möten med individer och att ha med det i verksamhetsutveckling och planering för ny- och ombyggnationer av verksamheter. Det ställer stora krav på att vi politiker, chefer och medarbetare ska ha kunskap och förståelse för frågan, för att kunna efterfråga perspektivet och driva arbetet framåt.

Se bifogad redovisning från samtliga nämnder i PDF-format.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden