Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteås kommunala gymnasieskolor har uppdaterat sin plan mot användning av alkohol, tobak, dopning och droger

I den nya planen för de kommunala gymnasieskolorna ingår frivilliga slumpvisa drogtester som kommer införas från och med i höst. Det blir ytterligare en insats i det drogförebyggande arbetet samt för att öka tryggheten i skolmiljön.

- Skolan ska vara en trygg arbetsmiljö för både elever och lärare och det här är ett sätt för oss att dels jobba för det samt att hjälpa och stötta elever med drogmissbruk genom tidig upptäckt och på sätt kunna koppla in Socialkontoret, säger Erik Burstrand, avdelningschef för gymnasiet.

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om att införa frivilliga slumpvisa drogtester i gymnasieskolorna, men beslutet överklagades till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Ingen av instanserna valde att pröva ärendet och 2020 godkände gymnasienämnden en plan för frivilliga slumpvisa drogtester. Beräknad start av drogtesterna är någon gång under hösten och testerna kommer utföras av en testgrupp bestående av icke betygsättande personal. Gruppen kommer bland annat bestå av skolvärdar, kuratorer och skolsköterskor.

Kostnaden för de frivilliga slumpvisa drogtesterna är beräknad till 250 000–300 000 kronor och finansieras genom en omfördelning av elevpeng.

Till en början gäller drogtesterna elever i årskurs 1, men alla årskurser kommer innefattas längre fram. Vårdnadshavare uppmuntras att skicka in sitt medgivande via en e-tjänst eller pappersblankett som finns att hämta hos kundtjänst.

För mer information, kontakta:
Erik Burstrand, avdelningschef för gymnasiet, 070-549 62 06

Så går frivilliga slumpvisa drogtester till:
Testgruppen bestående av skolvärdar och personal från elevhälsa besöker klassrummen och gör en utlottning öppet framför eleverna. På det sättet sker urvalet så att alla ser hur det går till samt att det är helt slumpmässigt vilka elever som får frågan om att genomföra ett test. Därefter följer de utlottade eleverna med testgruppen ut för ett drogförebyggande informationssamtal samt får frågan att lämna ett test.

Det är ett frivilligt oövervakat test vilket innebär att eleven går själv in på toaletten, stänger dörren och kissar i en mugg. Tillsammans med testansvarig slår sedan eleven över urinen i ett kärl för att göra själva testet. Resultat visas sedan efter några minuter.

Lärare får inte ta del av testresultatet, men däremot rektor vid positivt resultat och då tas en handlingsplan fram för att hjälpa eleven att bli av med sitt missbruk.

Är eleven minderårig och tackar nej till att lämna test kontaktas alltid vårdnadshavare och meddelas detta.

Testningen kommer ske under hela läsåret och oanmält.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden