Gå direkt till innehåll
Skellefteåföretagare nöjdare med kommunens service

Pressmeddelande -

Skellefteåföretagare nöjdare med kommunens service

När Sveriges Kommuner och Landsting i veckan publicerade sin mätning Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016 är det tydligt att Skellefteå kommun har betydligt nöjdare företagskunder jämfört med 2015. Samtliga servicefaktorer har ökat, alla mest på området effektivitet. Bengt Ivansson, Skellefteå kommuns näringslivschef är glad men inte nöjd:

– SKL:s nöjd-kund-index är en av några mätningar vi använder för att se var vi står med kommunens service till näringslivet. Vi hade ett lågt värde 2015, som vi tagit på allvar och sedan dess vidtagit åtgärder för att förbättra. Det är glädjande med ett tydligt positivt resultat redan nu, men det finns mycket kvar att förbättra och vi siktar ännu högre.

–­ Vi har genomfört över 100 intervjuer med företag som har deltagit i SKL:s undersökning. Vi vill att de med egna ord skall berätta vad de upplever som styrkor och utmaningar i kommunens service. Utifrån detta kan vi sedan jobba vidare med vårt förändringsarbete, fortsätter Bengt Ivansson.

I SKL:s mätning deltar företag, privatpersoner, ideella föreningar samt offentlig sektor. Av de 379 som svarat i Skellefteå är 180 företagare. Det totala NKI-värdet har ökat med 8 enheter och ligger nu på en klart godkänd nivå enligt Sveriges kommuner och landsting. Samtliga servicefaktorer har fått högre betyg.

– Vi vill att företagens och invånarnas omdömen på samtliga serviceområden ska ligga ännu högre. Detta kräver insatser, vi har tidigare i vår påbörjat en återkommande intern utbildningsinsats i syfte att skickliggöra kommunanställda och politiker för att utveckla service, bemötande och tillgänglighet för Skellefteås näringsliv och öka förståelsen mellan företag och kommunorganisationen.

Enligt SKL:s mätning är företag i samtliga branscher och storlekar nöjdare med kommunens service 2016 jämfört med 2015. Bengt Ivansson framhåller det nya näringslivspolitiska programmet som en viktig grund för kommande åtgärder som skapar ännu bättre service till näringslivet:

–En bred politisk enighet har lämnat tydliga förlag på vad vi kan prioritera och genomföra; Företagslots för enklast möjliga ingång till företagsutveckling, att regelverk och avgifter kan anpassas till mindre företag, samordnade ärendeprocesser och att skapa ännu snabbare etableringsmöjligheter vad gäller tomtmark och lokaler. Och detta är bara några exempel från programmet, vars innehåll också påverkats av tidigare dialoger med näringslivet.

Fakta
SKLs mätning Öppna jämförelser – Företagsklimat mäter kommunens service inom 6 olika myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelser, Miljö/Hälsoskydd, Livsmedel och Serveringstillstånd. De som svarar på mätningen har haft minst ett ärende hos kommunen under 2016. De svarande får beskriva hur de upplever kommunens service inom sex olika servicefaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden