Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå välkomnar förslag för ökat bostadsbyggande i norr

Idag överlämnade utredaren Peter Larsson en delrapport med förslag för ökat bostadsbyggande i norra Sverige till regeringen. Förslagen välkomnas av Skellefteå kommun, som samtidigt efterlyser mer omedelbara kraftfulla och långtgående insatser från statens sida.

- Vi ser väldigt positivt på de förslag som regeringens utredare Peter Larsson nu lagt fram till regeringen. Det vi nu begär är att regeringen inte bara tar till sig delrapporten för att analysera under lång tid, utan också verkligen kommer till skott med att sjösätta de åtgärder som behövs. Såväl de förslag som de nu fått till sig, men också andra åtgärder som vi från Skellefteås håll efterlyst under lång tid, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Skellefteå kommun har länge efterfrågat incitament för ökad riskdelning och minskat regelkrångel när det gäller bostadsbyggandet. Tillgången till bostäder är en nyckelfaktor i den extraordinära samhällsomvandling som sker här och nu i Skellefteå kommun, med en stor befolkningsökning, låg arbetslöshet och stora behov vad gäller kompetensförsörjning.

- Vi delar slutsatserna i rapporten och gläds över de expansionskommuner som framöver kommer att kunna åtnjuta stöd i den omvandling som står för dörren för dem. För Skellefteå som ligger långt fram i denna utveckling krävs både större och fler krafttag från statligt håll, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

  Skellefteå behöver möjligheter att testa nya lösningar, och för att ha den möjligheten krävs också regeringens handlingskraft.

  En sammanvägd bedömning av bostadsläget i Skellefteå pekar mot att ungefär hälften av de nya bostäder som behövs ser ut att kunna realiseras, men kommunen jobbar hela tiden intensivt med att hitta både lång- och kortsiktiga lösningar, och har flera goda exempel på sådana. Skellefteå har trots den snabba byggtakten på senare år i dagsläget en bostadsskuld som växer med flera hundra bostäder per år de närmaste åren, om inte drastiska åtgärder vidtas.

  - Skellefteå kommun arbetar offensivt och i nära samarbete med näringslivet och andra aktörer för att förbättra förutsättningarna och föreslå lösningar som skulle kunna komma hela Sverige till gagn. Vi hoppas nu få gehör från regeringen för fler av de lösningar som vi ser behövs och som med lite god vilja är möjliga att genomföra. Läget är akut och behöver kraftfulla åtgärder för att inte bostadsfrågan ska bli ett hinder i Skellefteås utveckling. Vi har arbetat nära Peter Larsson i den här frågan och är glada över ett gott samarbete, säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

  För mer information, kontakta:

  Lorents Burman (S), kommunalråd, 070-243 07 00
  Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, 070-608 89 69

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Agnetha Boström

  Agnetha Boström

  Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Relaterat innehåll

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun

  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden