Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå med i nytt projekt för att ta fram AI-baserat stöd för personer med funktionsnedsättning

Med hjälp av AI-baserade tjänster ska det bli enklare för personer med intellektuell funktionsnedsättning att ta till sig och förstå digital samhällsinformation. Skellefteå, Göteborg och Jönköpings kommuner och RISE samarbetar för att göra information på kommuners och myndigheters webbplatser mer tillgänglig och individanpassad.

– Genom att använda generativ AI kan vi förenkla och anpassa informationen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det här är ett viktigt steg för att öka självständigheten och känslan av kontroll för personer med funktionsnedsättning, säger Carina Norman, projektledare på Skellefteå kommun.

Projektet, som finansieras av Vinnova och koordineras av Skellefteå kommun, ska utveckla en AI-tjänst som anpassar och presenterar informationen på utvalda webbsidor utifrån varje individs olika behov och förmåga att kunna ta till sig information. RISE ska under projektets gång utveckla en fungerande prototyp som bland kan sammanfatta och förenkla text.

– Fokus ligger på funktion, användbarhet och nytta för målgruppen. Vi kommer att arbeta nära slutanvändarna från alla deltagande kommuner för att säkerställa att tjänsten verkligen möter deras behov, säger projektledare Mona Jonsson på RISE.

En central del av projektet är att sprida resultaten till andra kommuner i Sverige och att skapa en grund för framtida upphandlingar av AI och språkmodeller. Prototypen som tas fram kommer att användas för fortsatt utveckling av stöd till målgruppen.

– Det här projektet kommer att ge oss en bättre förståelse för hur AI kan användas för att stödja personer med funktionsnedsättning, och hur personal och anhöriga kan dra nytta av dessa teknologier. Vårt mål är att bryta det digitala utanförskapet genom att göra samhällsinformation tillgänglig för alla, säger Dan Kax, enhetschef på Jönköping kommun.

Om projektet:

Projektet genomförs med stöd av Vinnova och planeras pågå från juni 2024 till november 2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Carina Norman, projektledare Skellefteå kommun: 070-269 25 47, carina.norman@skelleftea.se

Mona Jonsson, projektledare RISE: 070-891 92 91, mona.jonsson@ri.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden