Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommuns åtgärdsplan för att motverka jäv presenterades – fokuserar på fem åtgärder

På onsdagen presenterades åtgärdsplanen för motverkande av jäv i Skellefteå i kommun. Åtgärdsplanen följer på den externa utredning som revisionsbyrån EY genomförde med anledning av höstens jävsituationer på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad.

- Åtgärdsplanen hjälper oss att arbeta långsiktigt när det gäller att säkerställa att jäv inte förekommer i organisationen. Den ska på olika sätt skapa förutsättningar för chefer och medarbetare när det gäller att följa och arbeta utifrån våra etiska principer. Rent övergripande handlar åtgärderna om utbildning, men också om tydlig information och ansvarsfördelning, säger Joakim Lundin, personalchef.

  Skellefteå kommuns åtgärdsplan för att motverka jäv utgörs av fem punkter:

  • Information om jäv
  • Årlig, obligatorisk utbildning i jäv för samtliga anställda
  • Ansvar och interna kontaktvägar för stöd i jävsfrågor
  • Visselblåsarfunktionen
  • Fortsatt arbete i samtliga förvaltningar


  - Kunskapen om både jäv och våra övriga etiska principer är grundläggande för förtroendet för offentlig sektor. Men vi ska också komma ihåg att förändring och förbättring tar tid. Bara för att en åtgärd är genomförd betyder det inte att jobbet är klart. Framför allt behöver det föras en dialog i vardagen om de dilemman som kan uppstå när det gäller att upprätthålla våra etiska principer. Chefer och medarbetare på varje arbetsplats behöver kontinuerligt diskutera och arbeta med frågorna och ta del av de verktyg som tas fram för att det ska bli någon skillnad, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

  Trots att jäv står i fokus i åtgärdsplanen så omfattar flera av åtgärderna samtliga Skellefteå kommuns etiska principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Åtgärderna ska vara genomförda mellan 1 mars och 1 juni 2021. Arbetsgrupper kommer att tillsättas för genomförandet av åtgärderna och uppföljning kommer att ske på olika sätt. Arbetet och uppföljningen kommer att kommuniceras löpande.


  För mer information:
  Joakim Lundin, personalchef
  070 176 00 34

  Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
  070 608 89 69

  Fakta

  Åtgärdsplanen för motverkande av jäv i Skellefteå kommun omfattar följande insatser:

  Informationen om jäv

  • Information om jäv ska finnas tillgängligt för alla anställda. Informationen ska baseras på Kommunallagen och Förvaltningslagen och innehålla exempel på dilemmafrågeställningar som ska ge vägledning i vardagen till kommunens anställda. Informationen är en del av arbetet med kommunens etiska principer.
  • Dilemmaövningarna ska paketeras så att de kan användas i utbildningssyfte på APT eller vid andra tillfällen.

  Årlig, obligatorisk utbildning i jäv för samtliga anställda

  • Utbildningen ska ge kunskap kring lagar och regler gällande jäv.
  • Utbildningen ska vara obligatorisk och gälla samtliga anställda. Utbildningen är en del av utbildningspaketet som omfattar de etiska principerna.

  Ansvar och interna kontaktvägar för stöd i jävsfrågor

  • Tydliggör ansvaret gällande jäv för chefer och medarbetare.
  • Tydliggör stöd dit anställda kan vända sig för frågor och funderingar kopplat till jäv.

  Visselblåsarfunktionen

  • Utvärdera visselblåsarfunktionen utifrån dess syfte.
  • Se över ärendehanteringsprocessen.
  • Utveckla kommunikationen i syfte att trygga användandet av funktionen.

  Fortsatt arbete i samtliga förvaltningar

  • Säkerställ ett kontinuerligt arbete för att motverka och åtgärda jävssituationer inom förvaltningen.
  • Arbetet genomförs som ett led i att stärka kunskapen om Skellefteå kommuns etiska principer.
  • En aktivitetsplan redovisas skriftligen till kommundirektör.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Presskontakt

  Caroline Thorén

  Caroline Thorén

  Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden