Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun vill ha större rådighet över kollektivtrafiken

I januari 2023 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda utformningen av den allmänna kollektivtrafiken i Skellefteå kommun på medellång och lång sikt. Bakgrunden till uppdraget är att Skellefteå kommun är inne i en extraordinär samhällsomvandling med ett väsentligt ökat antal invånare på kort tid, där kollektivtrafiken spelar en betydande roll för kommunens utveckling av en hållbar infrastruktur. Nu är en viktig del av utredningen klar och den har kommit fram till att Skellefteå kommun ska lämna in en ansökan till Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten. Det handlar om att få ett ännu större ansvar för kollektivtrafiken som ska gälla kommunens hela geografiska yta, för att öka flexibiliteten och möjligheten att snabbare kunna genomföra förändringar i trafiken.

- Kollektivtrafiken är en viktig del av samhällsutvecklingen i ett växande Skellefteå. Allt fler resenärer ska rymmas i lokaltrafiken och vi behöver större rådighet för att kunna tillgodose behoven för hela kommunen. Vi ser att det här skulle ge oss bättre planeringsförutsättningar, till gagn för alla invånare som vill resa kollektivt, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

Kommunstyrelsens bedömning grundar sig i att den extraordinära samhällsomvandling som just nu pågår i Skellefteå kommun innebär större behov även vad gäller utvecklingen av kollektivtrafiken. Trafikplanering är en viktig funktion för kommunen som behöver stärkas ytterligare. Detta ger ett starkt incitament för Skellefteå kommun att lämna en begäran till Kollektivtrafikmyndigheten om att få ett ännu större ansvar för kollektivtrafiken på hela kommunens geografiska yta, och inte som idag bara för vissa delar av kommunen. Vem eller vilka som ska utföra trafiken är däremot inte en del av utredningen.

- En avgränsning som gjorts i det här läget är att vi inte har tittat på frågan om aktörer som slutligen ska utföra trafiken, utan den frågan är lämpligare att återkomma till om Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten beviljar Skellefteå kommun en utökad delegation, säger Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun.

För mer information, kontakta:
Lorents Burman (S), kommunalråd, 070-243 07 00
Samuel Lundqvist, ekonomichef, 070-371 19 58

Bakgrund

I dag är den inomkommunala kollektivtrafiken i Skellefteå kommun uppdelad på dels lokaltrafik som utförs av Skellefteå buss efter tilldelning av kommunen, dels som regiontrafik där Skellefteå buss utför trafiken på uppdrag av Länstrafiken.

I Skellefteå kommun pågår sedan några år en genomgripande förändring av kollektivtrafiken som syftar till att successivt öka resandet. Nya effektiva linjesträckningar, tätare avgångar, nya och uppdaterade busshållplatser, med mera, ska förbättra tillgängligheten.

Kollektivtrafiken är starkt sammankopplad med kommunens samhällsplanering, till exempel var och på vilket sätt arbetsplatser, bostäder och samhällsservice ska skapas. Det krävs ett effektivt och flexibelt system för kollektivtrafikens planering och trafikering.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden