Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun utvecklar en ny vindkraftsplan 

Skellefteå kommun befinner sig i ett tidigt skede med att ta fram en ny vindkraftsplan. Vindkraftsplanen kommer att peka ut områden i kommunen där det är lämpligt att ansöka om att anlägga vindkraftverk. Det första steget är en tidig dialog med de som eventuellt blir berörda. 


Den tidiga dialogen med berörda sker i början av 2024 och kommer att ske parallellt med att kommunen tittar på lämpliga områden.

– Behovet och efterfrågan av grön el är hög i hela Sverige och efterfrågan från aktörer om att etablera vindkraft i kommunen är stor. En vindkraftsplan är därför viktig för att vi ska få till en strukturerad vindkraftsutbyggnad i kommunen som skapar förutsägbarhet och långsiktighet för boende, näringsliv och allmänhet säger Angelica Eklund Riechert, samhällsstrateg, Skellefteå kommun.

Målet med vindkraftsplanen är att ge bättre förutsättningar för beslutsfattare att ta bra beslut för var vindkraftsutbyggnad kan ske inom kommunen. Det görs genom att arbeta fram lämpliga lägen för vindkraft utifrån olika perspektiv.

– När vi tittar på lämpliga lägen tar vi hänsyn till en rad olika frågor som till exempel hur mycket det blåser på platsen, om det finns riksintressen eller höga naturvärden, hur nära det är till boende och hur ljud, ljus och skuggor påverkar omgivningen. Synpunkter som kommer fram i dialogerna som kommunen genomför inom projektet är också viktiga för att kunna ta fram ett så bra underlag som möjligt säger Angelica Eklund Riechert.

När vindkraftsplanen är antagen och aktörer vill etablera sig inom ett utpekat område, måste de genomgå en egen tillståndsprocess med miljöprövning och samråd. Om kommunen tillstyrker ärenden i tillståndsprocessen är det slutligen miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen som beslutar och ger miljötillstånd till aktören att bygga vindkraftverk.


Fakta  

Skellefteå kommuns tidigare vindkraftsplan upphävdes 2022. Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas och ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Ett tematiskt tillägg tas fram när man behöver planera översiktligt om en enstaka fråga som berör hela kommunen. Skellefteå kommuns vindkraftsplan planeras att antas 2025.  

För mer information, kontakta:

Angelica Eklund Riechert, samhällsstrateg Skellefteå kommun

0738109484

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden