Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun tar ett nytt steg i planeringen av Skelleftedalen – nu med sikte på år 2040

Skellefteå är mitt i en positiv utvecklingsspiral där utbyggnadstakten kommer att öka kraftigt de närmsta åren. För att möta efterfrågan uppdateras nu planeringen fram till år 2040 i många delar av kommunen.
- Planering är komplext så vi behöver ha en långsiktig och genomtänkt strategi för hur detta kan göras hållbart. Det är därför programmet är så viktigt för den fortsatta planeringen säger Moa Hedström, en av projektledarna.

Kommunen och staden är i förändring, och kommer att förändras ytterligare, så planeringen måste skala upp ordentligt. Det handlar nu om att se på utvecklingen av stadsområdet fram till år 2040 och göra plats för minst 18 000 nya invånare i Skelleftedalen, vilket innebär en ökning med cirka 40 % från idag. Kommunen måste nu planera för och avsätta mark för exempelvis mer bostäder, service, vård, skola, arbetsplatser, gator, vägar, rekreationsområden och mötesplatser.

I programmet lyfts nya förutsättningar och nyckelfrågor tillsammans med en tidig avvägning mellan olika intressen och anspråk på mark- och vattenområden.

- Programmet är ett dokument som lägger fast den politiska inriktningen och sätter tonen för kommunens fortsatta arbete innan vi ritar kartor eller gör rekommendationer för markanvändningen, berättar Rebecca Bohman, projektledare.

Passa på och tyck till om programmet

Innan programmet antas vill kommunens politiker samråda det med berörda och allmänheten för att få in kunskap och synpunkter i ett tidigt skede. Programmet kommer att finnas tillgängligt

för alla invånare mellan 9 oktober och 5 november i Stadshuset och via kommunens webb,

Fakta
Redan 2018 tog kommunstyrelsen ett beslut om att ta höjd för det som händer i Skellefteå kommun, bland annat genom en översiktsplanering av Skelleftedalen i två steg.
Programmet som nu ska samrådas, med start på lördag 9 oktober ingår i steg två, https://skelleftea.se/skelleftedalen2040

Kontakt
Rebecca Bohman, projektledare, fysisk planerare
rebecca.bohman@skelleftea.se
073-082 00 26

Moa Hedström, projektledare, samhällsstrateg
moa.hedstrom@skelleftea.se
072-521 72 58

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden