Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun ska satsa mer på att bekämpa invasiva arter

Nu ska arbetet med att bekämpa invasiva arter i Skellefteå kommun växlas upp. En handlingsplan har tagits fram, som kommer att se till att natur- och grönområden är attraktiva och att den biologiska mångfalden värnas. Det beslutades på samhällsbyggnadsnämndens möte idag.

Handlingsplanen har tagits fram efter ett beslut från länsstyrelsen i Västerbotten, och bekämpningen ska fokusera på jätteloka, tromsöloka och jättebalsamin. Planen gäller från 2024 till 2028.

– Det är viktigt att vi jobbar med de här frågorna. När en invasiv art väl har etablerat sig så är den svår att bli av med, och därför är det bra att vi tar ett krafttag de kommande åren. Det gäller både för oss som kommun, men även för privata fastighetsägare som har de här växterna på sin mark. Vi behöver alla hjälpas åt, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Fastighetsägare och villaägare har nämligen samma ansvar som myndigheter och kommuner att förhindra spridning av invasiva arter. Om du hittar en invasiv växt på din mark är du skyldig att ta bort den.

– Vi behöver alla ta ansvar för att förhindra spridningen och det är särskilt viktigt att växtmaterialet från invasiva växter inte dumpas i skogen till exempel. Det ska alltid kastas i avsedda containrar på en återvinningscentral eller återvinningsstation, säger Marja Leena Elfmark, verksamhetschef för park och natur vid Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun har gjort flera insatser mot invasiva växter de senaste åren, bland annat bekämpat blomsterlupin, tromsöloka och jättebalsamin tillsammans med andra aktörer. Några av de projekten fortsätter i år. Kommunen har också placerat ut containrar för avfall från invasiva växter på alla återvinningscentraler och jobbat med att sprida kunskap, både internt och externt. Handlingsplanen som tagits fram innebär att arbetet nu växlas upp och blir mer långsiktigt och strukturerat.

  Fakta: Så tar du bort invasiva växter

  Jätteloka och tromsöloka

  Kapa roten 15 centimeter ner i jorden och gräv upp växten för hand under juni månad. Större bestånd med loka kan täckas med presenning. De kan också kapas i augusti innan de släpper frön.

  Uppföljningen är viktig då lokans frön kan leva i sju år. Växtmaterial kastas i container avsedd för invasiva arter på återvinningscentral eller återvinningsstation.

  Jättebalsamin

  Små bestånd av jättebalsamin plockas för hand. Slaghacka kan användas på områden där man kommer åt med en maskin. Röjsåg fungerar på mindre områden och områden med skog. Bekämpningen av jättebalsamin ska göras i juli med återbesök i augusti för att se om några fler plantor kommit upp.

  Allt växtavfall ska läggas i säckar och kastas i container avsedd för invasiva arter på återvinningscentral eller återvinningsstation.

  För mer information, kontakta:
  Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden: 073-076 41 57

  Fakta: Målen till 2028

  Målet med handlingsplanen är att alla bestånd av jättteloka och tromsöloka på kommunal mark som rapporterats in till Artportalen ska vara bekämpade senast år 2028, vilket innebär att inga blommande och/eller större plantor får finnas på fyndplatserna. När det gäller jättebalsamin ska alla små bestånd som har rapporterats in till Artportalen vara bekämpade senast 2028. Som små bestånd räknas de med en utbredning på mindre än 30 m2. Större bestånd ska från och med 2024 i första hand begränsas för att stoppa fortsatt spridning, och på sikt utrotas.

  Skellefteå kommun är även ansvarig för masshantering och att avfallet från invasiva växter hanteras på rätt sätt och inte blir en spridningskälla.

  Ämnen

  Regioner

  Kontakter

  Agnetha Boström

  Agnetha Boström

  Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun

  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden