Gå direkt till innehåll
Hållbarhetsstrateg Karin Degerfeldt
Hållbarhetsstrateg Karin Degerfeldt

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun representerar Sverige vid FN-möte

Skellefteå kommun har blivit utvalda av Utrikesdepartementet (UD) att delta vid FNs High Level Political Forum i New York.

Konferensen är en uppföljning av Agenda 2030-arbetet i världen. Representanterna kommer att diskutera hur man tillsammans ska arbeta vidare med Agenda 2030 för att få kraft i genomförandet.

Temat detta år är ”Påskynda återhämtningen från coronapandemin (COVID-19) och det fullständiga genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling på alla nivåer". Första veckan, där Skellefteå kommun deltar, är det fokus på fem målområden:

· Mål 6 om rent vatten och sanitet.

· Mål 7 om ren energi.

· Mål 9 om industri, innovation och infrastruktur.

· Mål 11 om hållbara städer och samhällen.

· Mål 17 om partnerskap i fokus.

Andra veckan är det nationella redovisningar från ett 40-tal länder.

Sverige representeras av ett 20-tal delegater, där Skellefteå kommun är en av dem. Delegationen har utsetts av UD utifrån goda exempel i linje med Agenda 2030. Skellefteås arbete med utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 och den omställning som pågår har uppmärksammats och anses vara ett av dessa exempel, inte minst med tanke på de mål som ska diskuteras.

- Att delta i nationella och internationella sammanhang är viktigt för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi har mycket att bidra med till andra men behöver också hitta ännu fler att samverka med och lära av. Det vi gör lokalt ger och får globala avtryck. Genom vårt deltagande får vi också fördjupad kunskap om hur vi skapar en hållbar utveckling i vårt fortsatta arbete och möjlighet att knyta värdefulla kontakter, säger hållbarhetsstrateg Karin Degerfeldt som ska representera Skellefteå kommun och Sverige.

Konferensen pågår den 10-19 juli. Deltagandet betalas av UD. Skellefteå kommun bekostar resa och logi för en person på 22 694 kronor, samt en tillkommande kostnad för investering i biobränsle enligt avtal med SAS.

För mer information

Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun, 070-699 98 60

Fakta om High Level Political Forum (HPLF)

HLPF är FN:s centrala plattform för uppföljning och översyn av Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 globala målen. Det är toppen av strukturen för uppföljning och översyn av Agenda 2030 som inrättades genom Agenda 2030 och generalförsamlingens resolution 70/299 (2012).

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden