Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun rankas högst i undersökning om ungas fritid

När organisationen Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, granskar Sveriges kommuners arbete med ungas fritid under 2023, så hamnar Skellefteå i topp. Undersökningen tar fasta på bland annat ungas möjligheter till inflytande, mötesplatser och arbetet med alkohol- och narkotikaprevention.

Bland kommunens FRIS*-samordnare Anna Schönfeldt, Mattias Käller och Jörgen Svedberg togs beskedet såklart emot med glädje.

– Vi är stolta och glada att Skellefteå kommuns omfattande förebyggande arbete uppmärksammas, där styrkan är den breda ansatsen. En av framgångsfaktorerna är samarbetet med en rad aktörer i samhället. Vi hoppas att alla som bidragit känner att deras insatser är viktiga och gör skillnad, säger Anna Schönfeldt.

Rapporten från UNF pekar på att Skellefteås arbete presterar väl över samtliga fronter, och sammantaget därför får plats ett. Här nämns till exempel att det finns nyktra mötesplatser med generösa öppettider. I undersökningen framgår också att kommunen lägger mer än genomsnittet per invånare på fritidsgårdar eller motsvarande: 335 kronor per invånare jämfört med genomsnittet på 232 kronor. På plussidan finns även tillhandahållandet av nyktra och kostnadsfria aktiviteter för unga, så som festivaler och större kulturarrangemang, sportevenemang, samtalsgrupper och studiecirklar.

– Tyvärr målas ungdomar många gånger i den politiska debatten ut som problem och det är något jag starkt vänder mig emot. Samhällsutmaningar har sällan en ”quick fix”, utan vi behöver ha ett idogt och långsiktigt främjande och förebyggande arbete, och ha fortsatt politiska prioriteringar på det. Jag kan inte nog understryka vilket kanonjobb som sker i vår stora kommun, både av kommunala krafter, men också av det ideella samhället, säger Marie Bergslycka (V), fritidsnämndens ordförande.

I undersökningen framhålls också att Skellefteå kommun arbetar mycket med ungas inflytande. Här finns strategier och handlingsplaner, riktad information om beslut som rör ungas fritid samt andra insatser för att lyssna in ungas åsikter. Skellefteå kommun har även ett remissorgan som leds av unga, däremot inte ett beslutande organ. Kommunen bedriver även ett särskilt arbete kring barnkonventionen, för att lyssna på ungas åsikter samt öka ungas inflytande.

Skellefteå arbetar också aktivt med att utbilda föreningar om alkohol och andra droger. Arbetet med alkohol- och narkotikaprevention innefattar en rad insatser, och är en integrerad del av kommunens ordinarie struktur med mål och budget.

Hela rapporten finns att läsa här

*FRIS är en förkortning av Förebyggande rådet i Skellefteå


För ytterligare information kontakta: Anna Schönfeldt, FRIS-samordnare: 070 533 08 28, anna.schonfeldt@skelleftea.se

Jörgen Svedberg, FRIS-samordnare: 070 563 53 35, jorgen.svedberg@skelleftea.se

Mattias Käller, FRIS-samordnare: 070 661 02 91, mattias.kaller@skelleftea.se

Marie Bergslycka, fritidsnämndens ordförande: 070 440 28 97, marie.bergslycka@skelleftea.se

Simon Elfström Schönbeck, vice förbundsordförande UNF: 076 055 05 96, simon.schonbeck@unf.se

Ämnen

Regioner


Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden