Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun positiv till fördjupad granskning av särskilt boende

Skellefteå kommun välkomnar IVO:s fördjupade granskning av särskilda boenden för äldre. Totalt ska myndigheten sammanställa och analysera hur förutsättningar för individuell vård och behandling tas om hand på 91 boenden runt om i Sverige.

IVO har gjort tillsyn på samtliga 1700 särskilda boenden för äldre i Sverige för att undersöka om personer som bor där fått rätt vård under den pågående pandemin. Tillsynen i stort visar att boendena i stor utsträckning kan tillgodose behoven av vård och behandling, men att det finns ett antal indikatorer på risker som är viktiga att följa upp. Utifrån det resultatet har IVO valt att gå vidare med en fördjupad granskning av drygt 90 särskilda boenden i Sverige. Däribland ett boende i Skellefteå kommun.

- Vi tycker det är viktigt att höja kvaliteten i vår verksamhet, och IVO:s granskningar är en viktig del i det. Oavsett om resultatet av IVO:s granskning visar på brister eller inte så är det värdefullt med en genomlysning där vi får hjälp att utvärdera våra arbetssätt. Vi vill vara en lärande organisation, säger Staffan Näslund, förvaltningschef Socialkontoret.

Den fördjupade tillsynen görs genom att myndigheten begär in och granskar patientjournaler för smittade och avlidna under perioden februari till juni 2020. IVO kommer också att genomföra intervjuer med ansvariga sjuksköterskor vid de boenden som granskas. 

- Att arbeta med pandemin är en ny typ av situation som ingen varit i tidigare, och det är en situation som vi kommer att befinna oss i en tid framöver. Vi strävar alltid efter både ett lärande i vårt eget arbete men också i samarbetet med Region Västerbotten, säger Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

IVO påbörjar arbetet med den fördjupade granskningen nu och den kommer att fortgå under sommaren och en bit in på hösten. När arbetet är klart ska resultatet sammanställas och analyseras.

För mer information, kontakta

Iosif Karambotis (S), socialnämndens ordförande

072-249 92 26

Staffan Näslund, förvaltningschef Socialkontoret

070-557 13 50

Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

073-0604133

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden