Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun går före i klimatomställningen

I dag blev det klart att Skellefteå är utvald att tillsammans med 22 andra städer och fyra myndigheter i Sverige kraftsamla för klimatneutrala och hållbara städer inom innovationsprogrammet Viable Cities.

- Att växa hållbart är utmanande, inte minst utifrån den tillväxtfas vi genomgår nu, och det pågår redan ett intensivt arbete för att samordna projekt och verka för en hållbar samhällsutveckling. Genom Skellefteås deltagande i Viable Cities vill vi stärka och utveckla detta vidare. Vi hoppas på att hitta ännu fler synergier utifrån våra lokala styrkeområden tillsammans med extern expertis och andra kommuners erfarenheter i hållbarhetsprojekten, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

  Den 8 december, på European Viable Cities Day, är Skellefteå kommun inbjuden att signera en avsiktsförklaring som under 2022 ska formuleras till ett klimatkontrakt. Städerna som ingår åtar sig att bland annat arbeta för att minska klimatutsläppen, att öka innovationsförmågan samt att involvera invånarna i klimatomställningsarbetet. Specifikt för Skellefteå ligger styrkeområdena inom hållbar energi och hållbart byggande, informations- och kommunikationsteknik och cirkulär industri.

  Nästa steg är att utse en projektledare som ska leda arbetet i samverkan med andra initiativ som redan pågår inom kommunkoncernen och med en mängd andra aktörer för att formulera en konkretare plan mot ett Klimatneutralt Skellefteå 2030.

  För mer information:
  Evelina Fahlesson (S), kommunalråd, Skellefteå kommun, 0910-73 76 10.
  Gustaf Ulander, utvecklingsledare, Skellefteå kommun, 070-238 46 40.

  Viable Cities

  Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

  viablecities.se

  Ämnen

  Regioner

  Presskontakt

  Caroline Thorén

  Caroline Thorén

  Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden