Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun fortsätter förbereda för ökad befolkning och fler bostäder

En förutsättning för ökad befolkningsmängd och fler bostäder är bland annat en hållbar och rätt dimensionerad vatten- och avloppsinfrastruktur samt ett fungerande huvudcykelnät som möjliggör hållbara resor.

För att klara utbyggnad och förtätning av bostäder krävs ombyggnad av bland annat vatten- och avloppsledningar runt om i Skelleftedalen. Nu är det dags för Skeppargatan i Centrala stan.

Ombyggnaderna kommer att samordnads med övrig infrastrukturutbyggnad, som bland annat Skellefteå krafts försörjning till nya bostäder. Under vintern 2021 och våren 2022 kommer Skeppargatan mellan Södra Järnvägsgatan och Kanalgatan att byggas om.

Kvarteret Jullen i Skelleftehamn har sedan tidigare en detaljplan som möjliggör bostadsbyggande upp till tre våningar och området planeras att byggas ut i etapper. Inför den kommande exploateringen krävs en omledning av ett dike och hantering av dagvatten, vilket kommer utföras under 2022.

Gång- och cykelstråken blir fler och sammanhängande

En fortsatt utbyggnad av gång- och cykelstråken i Bergsbyn och på Getberget genomförs också under 2022.

-Utbyggnaderna av lättillgängliga och sammanhängande gång- och cykelstråk i Skellefteå kommer att ha kapacitet för en stor mängd cyklister med ökad framkomlighet och därmed avlasta biltrafiknätet och hålla nere köerna, helt i enlighet med Skellefteås vision - en hållbar plats för en bättre vardag, menar Karin Degerfeldt, funktionschef Skellefteå kommun.

Arbetet med att bygga ut en gång- och cykelbana längs Risbergsgatan slutfördes under 2021 och banan utmed Torsgatan håller på att förlängas norr om Northvolts industriområde och har knutits ihop med väg 372 genom en ny rondell. Under 2022 kommer banorna att kopplas ihop från Northvolts Site i öst till Moröbackevägen i väst till ett sammanhängande stråk.

En annan viktig del i cykelvägnätet är en förstärkning av gång- och cykelbanan längs Getbergsvägen. Planen är att gång- och cykelbana ska byggas på den södra sidan av Getbergsvägen från korsningen vid Morögatan fram till gatans slut i öst. Genom utbyggnaden så skapas ett 4,5 km långt, sammanhängande huvudcykelstråk från stadsdelen Morö Backe till Centrum.

Kontakt:

Karin Degerfeldt, funktionschef Skellefteå kommun, 0706999860

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden