Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå har antagit ny version av programmet Hållbart byggande i trä

Nu har Skellefteå kommun uppdaterat och antagit en ny version av programmet för Hållbart byggande i trä, som är ett av flera styrande dokument för att kommunen ska växa på ett hållbart sätt. Det beslutades på kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Ett helt nytt Skellefteå växer fram och under de kommande 15 åren planeras investeringar på över 100 miljarder kronor i kommunen i form av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. För att kunna växa hållbart behövs styrning som tar hänsyn till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

– Det hållbara byggandet skapar attraktiva miljöer som ser till hela människan och främjar möten mellan människor. Det stimulerar hela samhällets utveckling och målet med 90 000 invånare till 2030 samtidigt som hållbarhetsmålen nås, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Med programmet Hållbart byggande i trä är grundprincipen att Skellefteå kommunkoncern ska pröva trä i alla kommunala byggnadskonstruktioner samt i de kommunala utomhus- och inomhusmiljöer som byggs.

– Att bygga hållbara städer, samhällen och livsmiljöer är en global utmaning. I Skellefteå, med de naturresurser som finns i regionen, blir det en självklarhet att ta ansvar genom att bygga enligt programmet Hållbart byggande i trä, säger Britt Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun.

Syftet med programmet är bland annat också att visa på vikten av att se hela livscykelperspektivet från frö till byggnad och att materialen som används kan återtas, cirkuleras eller återvinnas inom ramen för cirkulär resurshantering. Skellefteå kommun samordnar Träinnovationsklustret i Skellefteå som knyter ihop företag med forskning, utveckling, utbildning, provningsverksamhet och sporrar den offentliga sektorn att bli en bättre beställare. Samarbete och dialog sker på olika nivåer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Mer finns att läsa här: Träinnovationsklustret - Skellefteå kommun (skelleftea.se)

Fakta: Hållbart byggande i trä

Programmet hette tidigare Träbyggnadsstrategin och antogs 2014. Programmet samspelar med övriga styrande måldokument så som exempelvis energiplan, miljö- och klimatprogram, folkhälsopolitiskt program, avfallsplan och näringslivspolitiska programmet, men också beslutsdokument som till exempel riktlinjer för hållbart byggande.

Skellefteå kommunkoncern ska pröva trä i alla byggnationer genom att:

  • I största möjliga mån välja byggsystem med låg miljö- och klimatpåverkan i upphandlingsskedet.
  • Satsa på cirkulation för att stimulera återvinning och återanvändning av byggnader.
  • Alltid ta hänsyn till livscykelperspektiv och beräkna klimatbelastningen enligt BBR.
  • Ha inomhusmiljöns betydelse för hälsan i fokus.
  • Satsa på social hållbarhet och god arkitektur som skapar liv mellan husen.
  • Träinnovationsklustret samverkar för att stärka och marknadsföra den regionala industrin och kompetensen.
  • Mäta andelen hållbara byggen i trä och sammanställa andelen i kommunkoncernens bokslut, Andelen ska I möjligaste mån visa en positiv trend sett över längre sikt
  • Generera nya arbetstillfällen inom träindustrin både i tätort och på landsbygd

För mer information, kontakta:
Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå: 070-523 09 94
Britt Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun: 070-242 79 19

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden