Följ Skellefteå kommun

​Skärpta råd i Västerbotten och anpassningar i Skellefteå kommuns verksamheter

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2020 15:18 CET

Från och med 10 november 2020 gäller skärpta allmänna råd i Västerbotten. Beslutet kommer från Folkhälsomyndigheten efter samråd med Region Västerbotten. Beslutet påverkar alla individer, och innebär också anpassningar av kommunala verksamheter. Det gäller till och med den 8 december 2020, men kan komma att förlängas.

-Det är allvar nu. Därför är det mycket viktigt att vi alla tillsammans nu följer de skärpta allmänna råden som börjar gälla idag. Det här är inga frivilliga tips utan skarpa råd som ska följas. Enligt smittskyddslagen har var och en av oss ansvar för att bidra till att smittspridningen av Covid-19 minskar, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Skellefteå kommun bearbetar för närvarande de skärpta allmänna råden för att tillämpa dem i kommunens verksamheter. Det är dock redan beslutat att tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska inte ska genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsvalet. Även interna möten inom Skellefteå kommun ska så långt som möjligt genomföras digitalt. De medarbetare som kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån ska arbeta på distans.

-Vi arbetar redan för fullt med att bearbeta de skärpta allmänna råden och se över hur vi ska tillämpa dem i våra verksamheter. Detta kommer att ske skyndsamt och vi kommer att kommunicera besluten så fort arbetet är färdigt, säger Kristina Sundin Jonsson.

Provtagningen av personer med misstänkt covid-19 är just nu väldigt hög och för att testerna ska kunna analyseras utan dröjsmål önskar Region Västerbotten att endast personer med symptom testar sig.

Fortfarande gäller förstås de grundläggande åtgärderna som var och en kan bidra med för att stoppa smittspridningen – handhygien, fysiskt avstånd och att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana, samt självtest vid symtom.

För mer information:
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå
070-608 89 69

Patrik Nilsson, säkerhetschef Skellefteå kommun
072-216 07 06


Fakta skärpta allmänna råd

Personligt ansvar

De skärpta allmänna råden innebär att du som vistas i Västerbotten uppmanas att

 • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med, eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller anordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som exempelvis i vårdsituationer, omfattas inte av råden.
 • avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras, men tänk på att hålla avstånd.
 • avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Det finns även elitundantag från riksidrottsförbundet, t.ex. SHL som är undantaget.
 • avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom länet eller kommunen. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya fysiska kontakter så mycket som möjligt.


Sammankomster

 • Det råder förbud – utan undantag – mot offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare.


Allmänna råd som rör verksamheter och arbetsplatser

Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

 • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
 • öppettiderna anpassas
 • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att

 • uppmana personalen att arbeta hemifrån
 • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
 • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.


Anpassningar i Skellefteå kommuns verksamhet

6 november

 • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsalternativet.
 • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Om möjligt kan vissa medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har den utrustning som behövs för detta.
 • Inga julfester ska hållas inom Skellefteå kommun 2020.


Folkhälsomyndigheten förklarar lokala allmänna råd

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/

www.skelleftea.se/coronavirus

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.