Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Samordnare för samhällsomvandlingen i Västerbotten

Regeringen har beslutat att ge en samordnare i uppdrag att för regeringens räkning främja koordineringen i arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och -expansioner i norra Sverige. Skellefteå kommun välkomnar den utsedda samordnaren Peter Larsson och vill att Skellefteåregionen och Västerbotten prioriteras.

-Det är ett väldigt välkommet och glädjande besked för vår del. Vi har haft en god dialog med regeringen i frågan. Den unika utvecklingen som sker i Skellefteå behöver högsta prioritet från nationellt håll, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå kommun, och utvecklar resonemanget.

- I Skellefteå sker Europas största nyindustrialiseringssatsning i modern tid och det krävs en övergripande samordning för att lösa de utmaningar som följer med den. Vi ser främst utmaningar kring infrastruktur, kompetensförsörjning och samhällsomvandlingen med till exempel bostadsbyggande.

Den nya gröna basindustrier möjligheter. Den skapar förutsättningar att i stor skala förverkliga flera av de ambitioner och målsättningar som står i centrum för såväl regeringens samverkansprogram som inom det pågående arbetet med en nationell batteristrategi.

Arbetsintegrerat utbildnings- och forskningsklimat, digitalisering, det livslånga lärandet samt att stärka norra Sveriges attraktionskraft blir centralt i arbetet framöver. Mål som uppnås genom den här satsningen kommer därför också att spela stor roll över tid i ett nationellt perspektiv. Etableringen av batterifabriken innebär grunden för framväxt av en ny näringsgren i svensk industri.

Omfattningen av etableringen och effekterna i det omgivande samhället för med sig en samhällsomvandling med stora möjligheter. Men det blir också ansträngande för kommunen och regionen. Eftersom batterifabriken har förutsättningar att kraftigt bidra till näringslivsutveckling, regional tillväxt och även utveckling av landsbygden i och med ökad befolkning, har regeringen en viktig roll i utvecklingen.

-Samhället ansträngs kraftigt i och med att utvecklingen i Skellefteå och Västerbotten nu sker i ett högt tempo. Det innebär att de offentliga systemen för beredning och hantering av utvecklingsfrågor inte motsvarar de behov av offentliga insatser som följer av etableringen. Initialt ser vi extraordinära behov inom exempelvis kompetensförsörjning, utbildning, infrastruktursatsningar och bostadsbyggande och de behöver adresseras innan 2025, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Skellefteå kommun ser även stora behov av att skala upp den kommunala verksamheten för att under de kommande åren möta cirka 10 000–15 000 nya invånare och inresande.

-Det motsvarar cirka 200 000 nya invånare i Stockholm som inom ett fåtal år ska leva, bo, arbetspendla samt ha tillgång till trygghet och omsorg här. Därför vill vi att Västerbotten i allmänhet och Skellefteåregionen i synnerhet blir ett prioriterat område för den nya samordnaren, säger Kristina Sundin Jonsson. 

Ämnen

Regions

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32