Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Räkna med fler tillfälliga bostäder

Just nu handläggs flera ärenden för tillfälliga arbetsbostäder i Skellefteå. Och fler lär det bli, förutspår bygglovsverksamheten. De tillfälliga bostäderna spelar en viktig roll för Skellefteås bostadsmarknad.

Idag jobbar ungefär 3000 personer med bygg-, anläggnings- och installationsarbeten i Skellefteå. Entreprenörerna är oftast tillfälligt på plats, och av den anledningen är behovet av tillfälliga bostäder stort. Tack vare dem kan fler permanenta bostäder bli tillgängliga för nya invånare som bor i eller vill flytta till kommunen.

Inom Skellefteå kommuns bygglovsverksamhet erfar handläggarna att de förändringar i människors närmiljö som de tillfälliga bostäderna medför skapar engagemang.

– Vi har full förståelse för att man som granne till ett sökt byggprojekt reagerar även om en ansökan bara gäller en tidsbegränsad åtgärd, säger Therese Pettersson som är utredare för plan- och bygglagsfrågor på Samhällsbyggnad.

– När vi inhämtat informationen ska den viktas och olika intressen avvägas. Det gör vi med hjälp av olika rättskällor. Viktigt att komma ihåg är att ett ärendes utgång inte är givet förrän det är slutligen avgjort och lagakraftvunnet. Delar man inte en bedömning som gjorts i ett ärende så har man också möjlighet att överklaga. Genom hela bygglovsprocessen förhåller vi oss sakliga och opartiska, förklarar Therese.

– Oavsett om man har rollen som sökande byggherre eller närboende granne i ett bygglovsärende så ska man känna sig trygg med att ärenden hanteras enligt de regler som PBL och anslutande regelverk anger, säger Enar Nordvik, bygglovschef. Det är reglerat såväl hur den handläggande myndigheten ska kommunicera med berörda, när den ska göra det, med vem och för vilka situationer.

– Ibland får vi höra att ”visst kunde ni på Bygglov ha valt en annan plats för det här bygget?”. Då får vi klargöra att det inte är vår roll, fortsätter Enar. Bygglovsverksamhetens roll är att hantera de ansökningar som kommer in, utreda om förutsättningarna för lov är uppfyllda eller inte, och därefter fatta beslut. Antingen på delegation eller i bygg- och miljönämnden.

För mer information kontakta 

Bygglovschef Enar Nordvik, 070-673 17 71

Felicia Lundmark (S), ordförande bygg- och miljönämnden, 073-80 88 193

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden