Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Politisk enighet bakom viktiga insatser för äldreomsorgen i Skellefteå kommun

Idag höll företrädare för S, V, M, C, KD och L en gemensam pressträff där de presenterade ett omfattande paket med stärkta omsorgsinsatser för äldre i Skellefteå kommun. Tyngdpunkten i paketet ligger på trygghet, social gemenskap och kompetensförsörjning.

- Jag är väldigt glad över att vi kunnat samlas över partigränserna för att gå igenom en mängd förslag som rör äldreomsorgen, där vi alla har ett engagemang. Vi har hittat samsyn kring ett stort antal frågor, och idag kan vi presentera ett antal punkter som alla syftar till att stärka omsorgen om våra äldre i kommunen, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Paketet består av ett flertal insatser som ska stärka omsorgen för äldre, bland annat genom att säkra upp kompetensförsörjningen och möjligheter till social gemenskap. En viktig insats är också att elever vid vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas anställning samt stöd för att ta körkort. Erbjudandet om stöd till körkort kan komma att gälla även andra anställningar under vissa förutsättningar. Detta är en nödvändig satsning för att säkra upp att rätt kompetens ska finnas i hela Skellefteå kommun.

- Att säkra upp kompetensförsörjningen, öka möjligheterna till social gemenskap och att bryta ensamhet för äldre är viktiga insatser som på sikt kommer göra stor skillnad, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå.

Paketet för stärkta omsorgsinsatser består av följande punkter:

  • Möta behovet av utökade korttidsplatser, genom att möjliggöra fler platser i befintliga lokaler.
  • Bryta ensamheten genom nya mötesplatser.
  • Bryta ensamhet genom att unga och äldre kan mötas i vardagen.
  • Öka totalramen för trygghetsboende.
  • Anställning till de som går vård- och omsorgsprogrammet.
  • Elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds stöd till körkort. (Kan komma att erbjudas även för annan personal, under vissa förutsättningar).
  • Arbetsgivaren betalar yrkesbevis för undersköterskor under vissa förutsättningar

I dagsläget finns en överkapacitet i äldreomsorgen när det gäller antalet platser. Det kommer att påverka det planerade bygget av ett vård- och omsorgsboende på Sunnanå, som man nu beslutat att pausa tillfälligt. Detta beslut kommer att utvärderas årligen. Lokaliseringen kommer dock att ligga fast.

- En av de absolut viktigaste frågorna idag när det gäller äldreomsorgen är att klara kompetensförsörjningen. Idag är inte den största utmaningen i Skellefteå antalet platser, utan antalet händer i omsorgen. Att satsa mer på trygghet och att kunna ha tillräckligt många anställda som ska utföra omsorgen måste vara vår högsta prioritet idag, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

- Vi ser rimligheten i att pausa byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i detta läge, samt att vi ska pröva frågan årligen. I detta läge måste fokus sättas på kompetensförsörjning, trygghet och äldres sociala gemenskap. Vi är därför nöjda med att vi kommit överens om konkreta åtgärder som stärker dessa områden, säger Andreas Löwenhöök (M, oppositionsråd i Skellefteå.

Insatserna kommer ges som uppdrag till berörda nämnder i samband med budgetprocessen i budgetprocessen för 2025.

För mer information, kontakta:

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd Skellefteå
070-523 09 94

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd Skellefteå
070-307 53 45

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden