Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Plan- och bygglovstaxan uppdateras

Nu ska plan- och bygglovstaxan anpassas för att täcka de kostnader för den service, handläggning och beslut som tas vid till exempel en bygglovsansökan.

-Trycket på plan- och bygglov är högt i Skellefteå och taxan har inte reviderats sedan 2011, som nu dessutom är ganska svårtydd, säger Felicia Lundmark (S), nämndsordförande i bygg- och miljönämnden.

Plan- och bygglagen ger möjligheter för bygg- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Grunden är att planarbete och bygglovshantering ska vara avgiftsfinansierat och inte kosta skattemedel.

Bygg- och miljönämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.

I nya taxan finns bland annat kostnader för kompletteringar av bygglovsärenden.

-Vi kan inte använda taxan för att styra beteenden, men när vi tar betalt för de timmar vi lägger ner på exempelvis kompletteringar kommer det ju att löna sig att göra rätt direkt, säger Enar Nordvik, bygglovschef, Skellefteå kommun.

Det har gjorts en genomgång av samtliga bygg-och planrelaterade avgifter under första kvartalet 2022 för att uppskatta de genomsnittliga kostnaderna för olika typer av ärenden och för att beräkna hur nivåerna i den nya taxan bör vara.

- Dessutom vill vi premiera innovativa lösningar i planskedet och införa en särskild landsbygdsfaktor som gör att byggande utanför detaljplan blir billigare, fortsätter Felicia.

Bygg- och miljönämnden förslår nu kommunfullmäktige att anta nämndens förslag om reviderad plan- och bygglovstaxa, som är tänkt att gälla från 1 januari 2023. Ärendet kommer gå upp i kommunfullmäktige i augusti för vidare beslut.

Mer information:

Felicia Lundmark(S), nämndsordförande för bygg-och miljönämnden, 073 80 88 193

Enar Nordvik, bygglovschef, Skellefteå kommun, 070-673 17 71

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden