Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pilotförsök – viktmätning vid insamling av hushållsavfall

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på måndagens möte att det ska genomföras ett pilotförsök för att mäta vikten av hushållsavfall i Skellefteå kommun.

-I dag finns flera funderingar om vilket system som är det mest effektiva för insamlingen av rest- och matavfall, menar Stefan Johansson, avdelningschef för vatten & avfall på Skellefteå kommun.

Pilotförsöket ska pågå under nio månader och de hushåll som berörs av pilotförsöket kommet att bli informerade innan det är dags. Hushållen som väljs ut ingår i hämtningsområdet för Skellefteå kommuns egna sopbilar.

-Ett försök med viktbaserad mätning vid insamling skulle kunna ge värdefull information om vad en viktbaserad taxa skulle kunna innebära för avfallshanteringen i Skellefteå kommun, säger Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Försöket planeras att genomföras i tre steg:

Steg 1: Systemet och tekniken provas. Prov med viktmätning vid insamling av hushållsavfall inleds.

Steg 2: Hushållen informeras om att deras avfall vägs. Fastighetsägare har möjlighet att se sin egen fastighets invägningar. Möjlighet finns att redovisa invägda mängder på respektive faktura.

Steg 3: Avfallstaxan är anpassad till vikt.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att få en återrapportering efter pilotförsökets steg 2, vilket möjliggör för nämnden att visa vilken inriktning det fortsatta arbetet ska ha.

Kontaktpersoner:

Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 073 - 076 41 57

Stefan Johansson, avdelningschef för vatten & avfall, 070 - 224 15 84

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden