Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Organisationsförändringar inom enheten för ensamkommande barn

Av flera anledningar behöver organisation kring ensamkommande barn anpassa sig under 2018. Det beror dels på att inströmningen av ensamkommande är fortsatt låg, dels på att kommunen från och med 1 juli inte längre har något avtal med Migrationsverket utifrån anvisningsmodellen som fördelar nya barn.

– Enligt anvisningsmodellen ligger Skellefteå på 134% i måluppfyllelse och det kommer därför dröja innan vi anvisas nya barn via modellen. De barn som kan komma i fråga är de med anknytning till någon som befinner sig i Skellefteå. Sen har vi har många ungdomar som fyller 18 år under resterande 2017 och 2018, berättar Linda Larsson, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen på Skellefteå kommun.

Linda tillägger att kommunen även har en lägre ersättning att anpassa sig till och ingen täckning för lediga platser. Chefsgruppen har tillsammans med HR, fack och ledningen diskuterat flera olika anpassningar.

– Vi är överens om att vi vill behålla vår grundtanke med barnperspektivet i fokus, mindre boenden med hög kvalitet, erfaren och kompetent personal och flera olika boendeformer, säger Linda Larsson.

Förändringen innebär att kommunen avslutar tre grupphem. Det som då finns kvar inom organisationen är 6 grupphem, 2 stödboenden och verksamhet för 18 år och äldre. Bemanningen minskar från 8 till 7 anställda per boende.

Berörd personal
På personalsidan innebär detta att vi 15 grupphemsassistenter varslas inledningsvis. Skellefteå kommun har förhoppningar om att kunna omplacera merparten av dessa till andra avdelningar inom socialkontoret där det finns behov av personal.

Berörda barn
De barn som berörs på boenden som avslutas har fått information av personal och tillsammans görs en planering för vilket boende som blir bäst att flytta till.

– Det är tråkigt att ännu en gång minska och anpassa verksamheten. Samtidigt måste vi ta ansvar för att våra kommunala medel nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, säger Linda Larsson.

– Vår ambition är att behålla de verksamheter som blir kvar efter denna omorganisation. Vi måste hela tiden anpassa verksamheten utifrån behovet av platser för ensamkommande barn. Inströmningen till Sverige är fortsatt låg, samtidigt som vi vet att fler i världen är på flykt. Det finns en förhoppning om att fler barn ska komma via andra kommuners anvisningar eller att vi kan ta ensamkommande barn på kvot, säger Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande.

Tanken är att de aktuella förändringarna i organisationen för ensamkommande barn ska vara genomförda 31 mars 2018.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden