Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt projekt blir viktig resurs i den stora samhällsomvandlingen

Projektet The North Sweden Green Deal ska arbeta med att bemöta den stora samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten. För Skellefteå kommuns del innebär projektet att fyra nyckelområden kommer prioriteras: Omvandlingskontoret som bedriver den nationella dialogen, förstärkt lokal attraktion, kompetensförsörjning samt hållbar samhällsplanering.

- The North Sweden Green Deal är ett viktigt projekt för att vi ska kunna möta upp den samhällsomvandling som Skellefteå och de norra länen står inför just nu. Projektet innebär att vi på ett mer konkret sätt kan arbeta gemensamt för att nå våra mål, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

I projektet går Region Västerbotten, Region Norrbotten och kommunerna Skellefteå, Boden, Piteå, Luleå och Gällivare tillsammans för att jobba med den stora samhällsomvandlingen. The North Sweden Green Deal kommer fokusera på regional och lokal mobilisering och att parterna i projektet jobbar fram en gemensam färdriktning. Fokus kommer även handla om att bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen som sker i samband med nya investeringar och etableringar. I projektet har Skellefteå kommun fyra nyckelområden:

  • Omvandlingskontoret – bedriver den nationella dialogen och kommer även ansvara för projektledningen av The North Sweden Green Deal.
  • förstärkt lokal attraktion – för Skellefteå som plats att bo och leva på.
  • kompetensförsörjning – för att underlätta vid rekryteringar till hållbara industrin och samtidigt minska risken att övrig industri tappar kompetens.
  • hållbar samhällsplanering – för att nå en befolkningsnivå på 125 000 invånare.

The North Sweden Green Deal kommer pågå under 2022 och 2023 och EU:s regionala fond finansierar med 56 miljoner kronor medan Skellefteå kommuns medfinansiering är 20 miljoner kronor. Den totala budgeten för hela projektet är 112,5 miljoner kronor som Region Västerbotten och Region Norrbotten kommer äga gemensamt. Region Västerbottens del sker tillsammans med Skellefteå kommun medan Omvandlingskontoret bemannar och tillsätter resurser i projektet.

- The North Sweden Green Deal är viktig satsning för att möta de möjligheter och utmaningar som följer av de stora industrisatsningarna i vår region. Projektet en pusselbit som stärker arbetet med platsens attraktion, kompetensförsörjning, samhällsplanering samt nationell och internationell påverkan. Det ska möjliggöra att vi når den fulla potentialen i den tillväxt och utveckling som följer av den gröna omställning som nu sker i norra Sverige, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd.

Besked från EU:s regionala fond gällande finansiering förväntas komma under april månad och är en förutsättning för att projektet ska bli av. Övriga parter har beslutat om medfinansiering.

För mer information, kontakta:
Lorents Burman (S), kommunalråd
070 243 07 00

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd
070 307 53 45

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden