Följ Skellefteå kommun

​Nya rutiner för personalprocesser i Skellefteå kommun

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2020 09:43 CEST

Tydligare syften, nya rutiner och hantering av personalprocesserna är en punkt i den åtgärdsplan för en bättre arbetsmiljö som Skellefteå kommun har jobbat med sedan i somras.

Ett av områdena i åtgärdsplanen handlar om att tydliggöra syftet och hanteringen för hur olika personalprocesser ska skötas. Två av dessa rutiner handlar om hur överenskommelse om avslut ska hanteras i Skellefteå kommuns system. Att ta referenser på medarbetare hos tidigare chef är numera rutin och någon sådan uppmaning kommer inte längre att finnas i systemet. Om en överenskommelse om avslut av anställning görs på grund av misskötsamhet kommer det dock att framgå i systemet. Syftet med detta är att omständigheterna för ärendet ska finnas tillgängliga.

-Jag vill understryka att detta inte betyder att människor inte kan få en andra chans. Men det är viktigt att en beskrivning av det som tidigare hänt finns tillgänglig, säger Joakim Lundin, personalchef på Skellefteå kommun.

Arbetet med att tydliggöra syftet och hanteringen har behandlat följande processer:

  • Överenskommelser om avslut i rehabiliteringsprocessen
  • Överenskommelser om avslut i förhållande till uppsägning eller avsked vid misskötsamhet
  • Internutredning
  • Kränkande särbehandling

Syftet med de nya rutinerna som nu finns framtagna är att stötta i de olika processerna. En checklista har tagits fram för att hjälpa till i dialogen mellan chef och medarbetare. För att skapa en bred förankring har Skellefteå kommuns förhandlare ansvarat för arbetet i samarbete med HR-specialister, HR-chefer och de fackliga organisationerna.

- Vi har kommit en bit på väg när det gäller åtgärdsplanen som sådan, men när en åtgärd är genomförd betyder det inte att jobbet är klart, utan snarare att vi skapat förutsättningar för och bestämt riktning för arbetet. Nu krävs fortsatt arbete för att de nya rutinerna ska sätta sig i organisationen, säger Joakim Lundin.

Fakta åtgärdsplanen:
Efter medias granskning om arbetsmiljön inom Skellefteå kommun och kritik i sociala medier tillsattes våren 2020 en extern utredning för att kartlägga eventuella missförhållanden och ge förslag på förbättringar. Utredningen genomfördes av en fristående part och presenterades den 1 juni.

De åtgärder som utredningen föreslår är av olika karaktär; där några handlar om hur kommunen leds och styrs och vilken kultur som finns. Andra åtgärder är mer konkreta som översyn och förbättring av processer. Utifrån utredningens rekommendationer har en åtgärdsplan arbetats fram i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

För mer information:
Joakim Lundin, personalchef
070-176 00 34

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.