Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Nya Mångfaldspriset samt aktivitetsbidrag till föreningar

Skellefteå kommuns demokratipris och mångfaldspris slås samman till ett större pris: Mångfaldspriset. På sammanträdet den 17 december godkände socialnämnden de nya reglerna för priset. Vid samma tillfälle godkändes riktlinjerna för aktivitetsbidrag till föreningar som verkar inom socialnämndens område. Därmed samordnas de olika ekonomiska stöden för dessa föreningar.

-Nu när vi samordnar såväl Mångfaldspriset som nämndens aktivitetsbidrag kan vi tydligare lyfta och stärka dem som engagerar sig för mångfald, delaktighet och medmänsklighet, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

Prissumman för Mångfaldspriset blir 30 000 kr – alltså summan av de båda tidigare prisen. Samordningen gör att det blir tydligare och enklare för de som vill ansöka om såväl priset som aktivitetsbidrag. För kommunens del innebär det att bedömningen och hanteringen blir likvärdig och mer effektiv.

Fakta

Det nya Mångfaldspriset
Det nya Mångfaldspriset är en sammanslagning av Skellefteå kommuns demokratipris och mångfaldspris. Priset kan gå till en enskild person, en grupp personer, förening eller annan sammanslutning som har gjort betydande insatser för att främja utvecklingen av mångfald i Skellefteå kommun.Socialnämnden ansvarar för det nya priset som kommer att delas ut i juni månad varje år. Prissumman är på 30 000 kronor och det går både att nominera till Mångfaldspriset och att ansöka om att få priset. Sista ansökningsdag/nomineringsdag är 31 mars varje år.

Aktivitetsbidrag till föreningar och frivilligorganisationer inom Socialnämndens ansvarsområde
Det ekonomiska stödet till föreningar som riktar sig till målgrupper inom Socialnämndens ansvarsområde har tidigare bestått av flera olika typer av bidrag. Nu samordnas de till ett aktivitetsbidrag.Riktlinjerna har gjorts om för att gälla ansökningar både till Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorgen. De har olika prioriterade områden men ett gemensamtmål med bidragen: att kommunens invånare via föreningarna får möjligheten att leva ett aktivt, delaktigt och meningsfullt liv. Med införandet av aktivitetsbidrag likriktas hanteringen och sista ansökningsdatum blir 1 mars varje år.

Kontaktpersoner
Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26
Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ämnen

Regions

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32