Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya bostäder föreslås på Sjungande dalen – nytt planprogram godkänt

Sjungande dalen ska växa med nya bostäder och idrottsområdet kommer att förändras. Idag godkände bygg- och miljönämnden ett nytt planprogram för området.

Planprogrammet har tidigare varit ute på samråd så att allmänheten har fått komma med synpunkter.

På det nuvarande sportfältet föreslås en blandning av flerbostadshus och sammanbyggda småhus som radhus, parhus och kedjehus. På sportfältet finns idag baseboll-och softbollplaner, som kommunen kommer att hitta nya ytor till.

– Området är en strategiskt bra plats för nya bostäder, eftersom vi förtätar i närheten av befintliga bostäder, infrastruktur och service. Det nya bostadsområdet som växer fram ska erbjuda en trygg miljö präglad av grönytor och vattenrum, och koppla ihop Sjungande dalen med Degerbyn, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

  Eftersom Norrbotniabanan ska byggas i området kommer en del bilvägar och gång- och cykelvägar att försvinna. I planprogrammet prioriteras kopplingar för gång- och cykeltrafik för att skapa trygga och tillgängliga miljöer för så många som möjligt. Bland annat föreslås en ny gång-och cykelbro över Klintforsån i sydöst som ansluter till Brännavägen.

  Även idrottsplatsområdet kommer att minska på grund av bygget av Norrbotniabanan, vilket bland annat innebär att en ny idrottshall kommer att byggas, och att alla idrottsytor inte kommer att kunna finnas kvar. Skellefteå kommun ska fortsätta utreda vilka utomhusaktiviteter som ska vara kvar och vilka som kan flyttas till en annan plats.

  För mer information, kontakta:
  Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden: 073-067 84 24

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Agnetha Boström

  Agnetha Boström

  Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
  Emilie Sjölund

  Emilie Sjölund

  Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden