Gå direkt till innehåll
Örjansvägen Skelleftehamn
Örjansvägen Skelleftehamn

Pressmeddelande -

Ny byggnadsordning för Skelleftehamn antagen

Under torsdagens nämnd antog bygg- och miljönämnden en ny byggnadsordning för Skelleftehamn. I byggnadsordningen pekas bevarandevärda, så kallade k-märkta, hus ut.

-Genom detta skydd garanteras våra invånare och besökare i Skelleftehamn rätt till en viktig del av vårt kulturarv, säger Felicia Lundmark(S), ordförande bygg-och miljönämnden.

Totalt handlar det om 90 hus runt om i Skelleftehamn som anses särskilt värdefulla att bevara.

Samhällsbyggnad har sedan tidigare tillsammans med Skellefteå museum tagit fram ett förslag på bevarandevärda hus i Skelleftehamn i områdena Kallholmen, Sävenäs, Rönnskär, Näsudden och Nya samhället.

Bygg- och miljönämnden fick sedan ta ställning till dessa innan utskick till berörda fastighetsägare gjordes som fick tycka till och förslaget justerades. 

Nu har det nya förslaget antagits av nämnden. 

FAKTA:

Ett K-märkt hus är ett hus som tillhör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den bebyggelse som benämns som K-märkt kan besitta olika typer av lagskydd. Skydden kan se olika ut, men vad det egentligen handlar om är identitet: egenskaper hos huset som ger det karaktär. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar.

Mer information:

Felicia Lundmark(S), ordförande bygg-och miljönämnden, 070 39 23 055.


Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden